Atatürk Selanik Askeri Rüştiyesine Nasıl Girdi?

Mustafa Kemal Atatürk Mülkiye İdadisi’nde okurken Arapça Öğretmeni olan Kaymak Hafız’dan dayak yemiş ve bu olay üzerine de büyükannesi tarafından okuldan alınmıştır. Bu dönemde de komşularının oğlu Askeri Rüştiye öğrencisiydi ve onun okul forması da çok hoşuna gidiyordu. Ona çok büyük bir hayranlık duyan Mustafa Kemal ailesinin itirazlarına rağmen Selanik Askeri Rüştiyesi sınavlarına girmiştir. Sınavı kazandığı bilgisi üzerine 1893 tarihinde bu okula gizlice kaydını yaptırmıştır.

 

Çok başarılı bir öğrenci olan Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda bu okulda da sınıf başkanıydı. Üstün bir zekaya sahip olan Mustafa’ya Kemal ismi de bu okulda verilmiştir. Bu ismi hocası kendisine bilgi ve erdem anlamına geldiği için vermiştir.

 

Yorumlar