Atatürk Hangi Alanda Kitap Yazdı?

Mustafa Kemal Atatürk son derece geniş kültür birikimine sahip devlet adamlarından biridir. Binlerce kitap okumasının yanında aynı zamanda birçok farklı alanda kitaplar da yazmıştır. Okuma sevgisinin yanında aynı zamanda yaşamanın farklı dönemlerinde yazmış olduğu kitapları ile daha da unutulmaz isimlerden biri olmayı başarmıştır. Mustafa Kemal Atatürk askeriye, devlet yönetimi ve geometri alanlarında kitaplar yazmıştır. Yazdığı kitaplar arasında şunlar bulunur:

 


l Tabiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih

l Takımın Muharebe Talimi (Almancadan çeviridir)

l Cumalı Ordugahı Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları

l Tabiye ve Tatbikat Seyahati

l Bölüğün Muharebe Talimi

l Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

l Nutuk

l Vatandaş için Medeni Bilgiler

l Geometri

Geometri kitabı isimsiz olarak yayınlanan bir kitabıdır.

 

Yorumlar