Atatürk Gazi Ve Mareşallik Unvanını Hangi Savaşta Aldı?

Mustafa Kemal Atatürk, gazilik unvanını cepheye giderken attan düşmesi sonucunda almıştır. Ancak attan düşmek onun cepheye gitmesine mani olamamıştır. TBMM hem gazilik hem de mareşallik unvanlarını Mustafa Kemal’e Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında vermiştir. 22 gün ve 22 gece süren Sakarya savaşı Türk milletinin kaderini değiştiren savaşlardan biridir.

 

Bu savaş sonrasında TBMM’ye karşı halkın tüm şüpheleri ortadan kalkmıştır. Aynı zamanda Mustafa Kemal’e verilen unvanlar yanında başkomutanlık yetkileri de süresiz olarak uzatılmıştır. İtalyanlar tamamen Anadolu topraklarını boşaltma kararı almıştır. Kurtuluş Savaşı’nın son savunma savaşı olduğu bilinen Sakarya Savaşı sayesinde yeni Türk devletinin tanınması daha kolay olmuş ve bu süreçte bir dizi anlaşmalar da yapılmıştır. Mustafa Kemal’de birçok unvanını bu savaş sonrasında almıştır.

 

Yorumlar