Atatürk 1. Dünya Savaşında Hangi Cephelerde Savaştı?

 Mustafa Kemal Atatürk, askerlik hayatı boyunca birçok cephede savaşmıştır. Önemli başarılar elde ettiği bu savaşlar arasında 1. Dünya Savaşı sırasında katıldığı cephelerin de önemli bir yeri bulunmaktadır. Hem taarruz hem de savunma cephelerinde askerlik hayatının çok önemli başarılarını elde etmiş ve tarihte önemli isimlerden biri haline gelmeyi başarmıştır.

Mustafa Kemal’in görev aldığı cephelerden birisi Kafkas Cephesidir. Bu cephe ittihatçılar tarafından Orta Asya Türklerini bir araya getirme amacı ile açılmıştır. Bu cephede yapılan savaşlar sırasında Mustafa Kemal hem Muş hem de Bitlis’i Ruslardan geri almayı başarmıştır.

 

Diğer savaştığı cephe ise Çanakkale cephesidir. İtilaf Devleti savaş sırasında Rusya’ya yardım gönderebilmek için özellikle bu cepheyi açmıştır. Savaşa katılan her Milet açısından son derece önemli sonuçları olan bir cephedir.

Bir diğer cephe ise Suriye-Filistin cephesidir. Bu cephe ise İngilizlerin Süveyş’ten kuzeye ilerlemelerini durdurmak için açılmıştır. Yıldırım orduları komutanı olarak görev alan Mustafa Kemal İngilizleri Halep kuzeyinde durdurmuştur.

 

Yorumlar