Atatürk Türk Toplumunun Yaşantısını Nasıl Değiştirdi?

 Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrasında yıkılan bir devleti yeniden ayağa kaldırabilmek için çok önemli çalışmalar yapmıştır. Ancak bu süreçte yalnızca yıkılan binaların yerine yapılmakla kalmamış eğitim, sanat, bilim, sanayi, ticaret ve daha birçok alanda yenilikler gerçekleştirilmiştir. Kadınların hayata karışmasını sağlamış ve birçok alanda yeni hukuki düzenlemeler getirmiştir. İnsanların daha modern giyinmesini, daha iyi eğitim alabilmesini sağlamıştır.

 

Mustafa Kemal Atatürk yaptığı yenilikler sayesinde toplumun daha modern bir görünüm kazanmasını sağlamakla kalmamış aynı zamanda daha dinamik düşünen genç beyinlere farklı eğitim olanakları da tanımıştır. Eskiye dair tüm işlevini yitiren kurumlar yerine çalışan ve halka hizmet veren kurumların açılmasını sağlayarak toplumun daha iyi bir şekilde ilerlemesini sağlamıştır. Kadınlar çalışma hayatının her alanında aktif bir hale gelmiş ve kadın erkek eşitliği büyük oranda sağlanmıştır.

 

Yorumlar