Atatürk Samsun’a Ne Zaman Çıktı?

 1918 yılının sonlarında Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’ndan büyük bir yenilgi ile ayrıldığında hem toprak kaybı hem de ciddi bir askeri darbe almıştır. Çok ağır şartlarla imzalanan Mondros Mütarekesi ise bu dağılma sürecinin önemli belgelerinden biridir. Bu dönemde ‘Hasta Adam’ olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti fiilen bitmiş bir ülke durumundaydı.

 

Bu dönemde Osmanlı topraklarının birçok yerinde işgalciler ciddi anlamda Türk halkı ile karşı karşıya gelmiş ve çatışmalar başlamıştır. Bu yerlerden birisi de Samsun’dur. Samsun’da ki silahların toplatılması ve olayların sona erdirilmesi için Mustafa Kemal Atatürk 9. Ordu Müfettişliği’ne atanmıştır. Bu görev ve yetkileri doğrultusunda Samsun’a doğru yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basmıştır.

 

Yorumlar