Atatürk Orduya Hangi Rütbeyle Katılmıştır?

 Mustafa Kemal Atatürk eğitim öğretim hayatına başladığı günden itibaren birçok okulda eğitim görmüştür. 1893 senesinde Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazılan Mustafa Kemal buradan sonra 1895 senesinde Manastır Askeri İdadisi’ne girmiştir. Buradan sonra ise 18 Mart 1899 senesinde İstanbul’da bulunan Harf Okulu’nun piyade sınıfına kaydolmuştur. Buradan sonra ise 1902 senesinde Harp Akademisi’ne kaydolmuştur.

 

11 Ocak 1905 tarihinde buradan Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olmuştur. İlk göreve başladığı yer ise merkezi Şam olan 5. Ordudur. Orduya ilk olarak katıldığı rütbesi Kurmay yüzbaşı rütbesidir. 20 Haziran 1907 tarihinde ise rütbesi kolağalığına yükselmişti ve daha sonra da 3. Orduya atanmış ve Selanik’e gitmiştir. 1909 senesinde ise 31 Mart Ayaklanması sonrasında Hareket Ordusu’nda kurmay olarak görev almıştır.

 

Yorumlar