Atatürk İttihat Ve Terakki Cemiyetini Nerede Kurdu?

 Türkiye’de kurulan ilk siyasi parti olarak bilinen İttihat ve Terakki Cemiyeti 1889 tarihinde kurulmuştur. İttihad-ı Osmani adı altında kurulan bu cemiyet Osmanlı İmparatorluğu dağılma döneminde kurulmuştur. Genç Osmanlılar ya da diğer adı ile Jön Türklerin devamı olarak bilinmektedir. Düşünce sistemi olarak Türkçülüğü benimseyen cemiyet gizlice örgütlenmiştir ve 1908 ve 1918 tarihleri arasında da siyasi iktidarı ele geçirmiştir.

 

Bu cemiyetin temelleri ise Askeri Tıbbiye Mektebinde atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk de bu cemiyete yakın okul arkadaşları tarafından üye olmuştur. Ancak kendisi kuruluşunda yer almamıştır. Daha sonra Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kuruluşunda aktif olarak yer almıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin sonraki faaliyetleri nedeniyle bu cemiyetten kendi isteği ile ayrılmıştır.

 

Yorumlar