Atatürk Hangi Okullara Gitti?

 Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk birçok okulda okumuş, tahsili son derece yüksek bir devlet adamıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün belli dönemlerde okumuş olduğu okullar ise şu şekildedir:

 


l İlk olarak Mahalle Mektebi’ne gitmiştir. Ancak burada ki eğitim hayatı tamamlanmadan ayrılmıştır.

l İlköğrenim için Şemsi Efendi İlköğretim Okulu’na gitmiştir.

l Ortaokul düzeyinde bir okul olan Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne gitmiştir.

l Ortaokul düzeyinde eğitim veren Selanik Askeri Rüştiyesi’nde eğitim almıştır.

l Daha sonra lise düzeyinde bir oku olan Manastır Askeri İdadisi’nde eğitim almıştır.

l İstanbul Harp Okulu’nda eğitim görmüştür. Bu okuldan teğmen olarak mezun olmuştur.

Son olarak İstanbul Harp Akademisi’nden mezun olmuştur. Buradan da Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olarak mesleğine başlamıştır.

 

Yorumlar