Atatürk Haftası Ne Zaman?

 Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde vefat ettiğinden bu yana 10 ve 16 Kasım arasına Atatürk Haftası adı veriliyor. Atatürk hayata gözlerini yumduktan sonra onu sevgi ve saygı ile anabilmek için ayrılmış bir haftadır. 10 Kasım gününde onun için yazılan şiirler okunur ve saygı duruşunda yeniden ona duyulan saygı ifade edilir.

 

Atatürk Haftası içerisinde hem inkılaplar hem de Kurtuluş Savaşı’nın anlam ve önemine değinilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için birçok farklı açık oturum düzenlenir ve onun fikirleri üzerinde yeniden düşünceler ortaya serilir. Ölüm saati olan 09.05’te ‘ti’ sesi ile saygı duruşunda bulunmaktadır. Bu saat diliminde tüm kara ve deniz vasıtaları durdurulur ve saygı belirtilir.

 

Yorumlar