Mustafa Kemal ve Kafkasya Cephesi

Mustafa Kemal; savaşlardaki strateji ustalık kabiliyeti ve kalitesi, savaş yöntem çerçevesi, ileri görüşlülüğü devlet adamlığı, askeri birlik terminolojisi ve kronolojik olarak birçok savaş yönetmiştir. Yönettiği savaş ve kazandığı başarıları da hesaba katarsak olağanüstü bir yönetim ve profesyonel bir cephe ruhu ortaya çıkarmaktadır. Kazanılan her başarı ve ganimet sonrasında edinilen nişane, ödül ve rütbe sıkça görülen bir en üst rütbe geleneğidir. 


· Mustafa Kemal ve Kafkasya Cephesi dâhilinde Mustafa Kemal; bu saydığımız özellik ve nitelikleri fazlası ile kendinde buluşturan, 1. Dünya Savaşı gibi en kalabalık uzmanlık gerektiren ve etkisi çağlardan veri konuşulan önemli bir savaşın komuta edilmesi görevini üstelenen bir kahraman olmayı başarmıştır. Bu başarı süreci; onu Çanakkale’de başarılı kılan ve cephenin her karesinde iyi bir teknik devlet adamı ve askeri uzmanlık bilinci ile savaşı daha da ileriye taşıma noktasında son derece önemli bir yere konumlandırmıştır.

· Ruslar 1915-1916 yıllarında kış aylarında Kafkas cephesinde saldırılarını sıklaştırarak adeta Türk birliklerinin gözlerini korkutacak düzeyde savaş psikolojisi oluşturarak, saldırı cephanelik düzeylerini giderek artırmaktaydı. Bu işgal ve saldırı sonrasında 16 Şubat 1916’da Erzurum düşürülerek, Ruslar Of, Bayburt, Mamahatun sınır hattının doğusuna kadar ilerleyence, Osmanlı Başkumandanlık vekâleti, Erzurum’u tekrar geri alabilmesi için,2. Ordu’yu bölgeye çağırarak nakletme görevini verdi.

· Böylece savaş taktik ve cephe savunması uygulamalarını koordineli ve dikkatli bir şekilde yapmayı planlıyordu. Mustafa Kemal 16. Kolordusu da bu orduya bağlı olduğu bilgisi ile, 27 Şubat’ta Edirne’den yola çıkan Mustafa Kemal, 26 Mart 1916^da Diyarbakır’a ulaşarak yeni görevine aktif bir şekilde başlamış bulunuyordu. Rus saldırılarının süregelen bir halde hız kazanması, kritik bir döneme giren Kafkas cephesi savaş noktasından Muş, Bİtlis’in güneyindeki geçitler zapt edilerek Güneydoğu Torosların aşılması halinde, Irak Ve Suriye ordusu ciddi ve tehlikeli bir boyut kazanmasına neden oldu.

Kafkasya Cephesi Savaşın Seyri Ve Genel Bakış

Mustafa Kemal ‘in tümeni Savla’nda yer alacak; buraya Ruslar belki üç katı bir birlik kuşatması ile işgal altına alacaktı. Mustafa Kemal ve Kafkasya Cephesi dâhilinde Mustafa Kemal; 3 gün süren kuşatma sonrası Muş’u geri almayı bildi. Bitlis’te 5.tümen tarafından geri alınmış artık, Rus kuvvetleri Ahlât’ın güneyine kadar çekilmeye başlamışlardı. Mustafa Kemal bu süreçte 17 Şubat 1917’de kurulacak olan Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Kumandanlığı’na atandı. Burada Suriye’nin vaziyetini inceleyen Mustafa Atatürk, Hicaz’ın boşaltılarak Suriye cephesinin kuvvetlendirilmesini önerdi. Mustafa Kemal 2. Ordu komutanlığına atanarak çok zor kış şartlarında düşmanla burun buruna gelen birliklerin yiyecek, cephane ve her türlü giyim ve hizmeti için seferberlik başlatarak Türk ordusunun ivedilikle can bütünlüğünü korumak için asker birliği ekip arkadaşları ile kolları sıvayarak, Kafkasya cephesinde Rusların püskürtülmesinde önemli rol oynamıştır.

Savaş kaybedilse de toprak kazandığımız bir cephe olması, Mustafa Kemal ve Kafkasya Cephesi içinde devleşen Mustafa Kemal Paşa öndeliğinde az verilen kayıpların nedeninin en büyük göstergesi olmuştur. Böylece bu taktik v e savaş terminolojisi genel çerçevesi alınan önlemlerin akıllıca ve disiplinli bir şekilde yürütülmesinde olağanüstü destek ve başarı kazandırarak son derece etkili olmuştur. Ruslar modern şartlarda savaşmış olsalar da çok fazla zayiat vermeleri ve kayıplarının çok fazla olması ayrıca Mustafa Kemal Ve Kafkasya cephesinin savaş koordinatör ve yönetim başarısını ispatını gözler önüne sermiştir.

Yorumlar