Mustafa Kemal Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar

Atatürk’ün bir dahi olduğunu dünyadaki herkes kabul etmektedir. Askeri ve siyasi dehası Milli Mücadele yıllarında ortaya çıkmıştır. Dahilerin en önemli özelliklerinden birisi de bir çok işi aynı anda yapabilmeleridir. Mustafa Kemal Paşa askeri okullarda okuduğu yıllardan itibaren farklı konularda kitaplar yazmıştır. Atatürk’ün yazdığı kitaplar Cumhuriyet devrinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Askeri strateji, Geometri kitabı, Nutuk gibi farklı tarzlarda kitaplar yazmıştır.

Nutuk

Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı kitaplar arasında en önemlisi şüphesiz ki Nutuktur. Nutuk’un başlama tarihi Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkmasıdır. Milli Mücadele’nin başlangıç tarihinden itibaren tüm sürecin en detaylı haliyle anlatılmasıdır. 1919 yılından 1927 yılına kadar olan süreç Nutuk’ta yer almaktadır. Milli Mücadele devri hakkında en önemli resmi belge niteliği taşımaktadır. Kitap Atatürk’ün tarihçi kimliğini de ortaya çıkarması açısından önemlidir. Kitapta tüm kayıtlar belgeler ışığında yazıya dökülmüştür. Nutuk mecliste 6 günde okunmuştur. Toplamda okunması 36,5 saat sürmüştür. 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında okunmuştur. Mecliste okunmasında halka hitab edildiği için Nutuk ismini aldı. 


Nutukta ismi geçen Milli Mücadele kahramanlarından bazıları şunlardır; Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Rauf Orbay, Refet Bele, Cemal Paşa, Nurettin Paşa, Kara Vasıf Bey, Zeki Bey, Celaleddin Arif Bey, Cafer Tayyar Eğilmez, Ali İhsan Paşa, Bekir Sami Bey, Rıza Nur Bey, Çerkez Ethem ve kardeşleri, Selahattin Bey, Şerif Paşa, Ali Rıza Bey, Ahmet İzzet Paşa, Çürüksulu Mahmut Paşa, Yahya Kaptan’dır.

Nutuk’un dili Türkçedir. İçerisinde Arapça ve Farsça kelimeler yoğunlukta bulunur. Arap harfleri ile kaleme alınmış ve yayınlanmıştır. İleriki yıllarda Latin harflerine geçilince transkripti yapılmıştır. Devlet kısa sürede iki cilt halinde basımını yaptırmıştır. İnkılap tarihinin en önemli belgeleri arasında yerini almıştır. Nutuk ilk olarak Türk Tayyare Cemiyeti tarafından basılmıştır.

Atatürk’ün Yayınladığı Diğer Kitaplar

Mustafa Kemal Paşa’nın yayınladığı birçok kitap bulunmaktadır. Bunlardan ilki Takımın Muharebe Talimi isimli 1909 yılında basılmış olan kitaptır. Bu kitap Selanikte yayınlanmıştır. Selanikte görevli olan Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal tarafından Almancadan çevirisi yapılmıştır. Kitap aslen Karl Litzmann’ınSeferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri isimli eserin çevirisidir. Kitap Selanik Asır Matbaasında basılmıştır. Latin harfleri ile 1959 yılında basımı gerçekleştirilmiştir. Atatürk’ün yayınladığı diğer kitaplar şunlardır; Cumali Ordugahı, Ta’biye ve Tatbikat Seyahati, Bölüğün Muharebe Talimi, Ta’biye Meselesinin Halli ve Emirlerin Suret-i Tahririne Dair Nasayih, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler, Geometri Kitabı.

Geometri kitabı Cumhuriyet kurulduktan sonra okullarda ders kitabı olarak okutulmuştur. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal kitabında Zabit ve Kumandan’ın ağzından askeri bilgiler verilmiştir. Aynı zamanda bu kitap aracılığı ile Osmanlı ordusu hakkında bilgileri ve kendi eleştirilerini yazmıştır.

Yorumlar