Mustafa Kemal Atatürk’ün Şahsi İlişkileri

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında ve Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasında en önemli rolü üstlenmiş olan bir devlet adamı ve liderdir. Milli Mücadele devrinde ve sonrasında Cumhuriyet kurulunca bir çok önemli şahsiyetle ilişki kurmuştur. Atatürk'ün şahsi ilişkileri her daim merak konusu olmuştur. Devrin en önemli devlet adamlarından birisi olan veliaht Vahdettin ile birlikte Almanya gezisine katılmıştır. 


Bu gezi Mustafa Kemal Paşa’nın Osmanlı hanedanı ile yakın ilişki kurması bakımından oldukça önemlidir. Almanya gezisinden kısa bir süre sonra Vahdettin padişah olacaktır. Padişah olması ile birlikte Atatürk bizzat randevu alarak yanına gitmiş ve ordunu başkumandanlığı padişah olarak üzerine almasını istemiştir. Ancak Vahdettin bu öneriyi kabul etmeyerek ordunun Almanlar tarafından yönetilmesine sessiz kalmıştır. Mustafa Kemal Paşan’nın kendisini tanıtması ilerleyen süreçlerde Vahdettin ile kişisel ilişkiler kurarak Anadoluya geçmesi kolaylaştırması açısından önemli bir hadisedir.

Mustafa Kemal Paşa’nın Aile İlişkileri

Atatürk babasını küçük yaşta kaybetmiş bir yetim olarak büyümüştür. Annesi Zübeyde Hanım’a son derece bağlı ve saygılı bir kumandandır. Annemi ziyarete gideceği gün mutlaka kişisel bakımını yapar, saçlarını tarar ve en güzel kıyafetleri ile annesini ziyarete giderdi. Zübeyde Hanım’da oğlunun geleceği haberini aldığında oyalı tülbentini örter ipek elbisesini giyer ve oğlunu beklerdi. Atatürk’ün yaveri Cevat Abbas Bey hatıralarında Atatürk ve Mustafa Kemal ilişkisini bu şekilde anlatmıştır. 1913’de Selanik düşene kadar Zübeyde Hanım ve Atatürk’ün kız kardeşleri Selanik’te kalmıştır. Ancak Selanik kaybedilince İstanbul’a göç etmişlerdir. Atatürk annesini oldukça kısıtlı bir zaman diliminde görmüştür. Annesi oğlu Mustafa’yı her zaman desteklemiş ve manevi olarak ona güç vermiştir. Mustafa Kemal Paşa’da annesinin duasını almayı hiç ihmal etmemiştir. Zübeyde Hanım oğlu Milli Mücadele’de zafere ulaştıktan bir yıl sonra 1923 yılında İzmir’de vefat etmiştir. Mustafa Kemal Paşa annesinin vefatını derin bir üzüntü ile karşılamıştır. Mustafa Kemal seneler sonra bir sohbette en sevdiği kardeşinin Naciye olduğunu söylemiştir. Annesine çok benzediğini ve aralarında oldukça güçlü bir bağ olduğunu ifade eden Atatürk, Naciyenin okumasını çok istediğini ancak o dönemde mümkün olmadığını belirtir.

Atatürk ve Latife Hanım Evliliği

Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım ile 1923 yılında evlenmiştir. Yaklaşık 2 buçuk yıl evli kalmışlardır. Milli Mücadelenin kazanılmasından sonraki süreçte İzmir’de yapılan görüşmeler esnasında Latife Hanım ve ailesinin konağında kalan Atatürk bu esnada İleride evleneceği eşi ile tanışmıştır. Latife Hanım bilgili, kültürlü, kolej mezunu ve Avrupada eğitim görmüş oldukça donanımlı bir şahsiyettir. Birkaç dil bilmesi o dönem kadınlar arasında az rastlanan bir durumdur. Evlilik 1923 yılı Ocak ayında İzmir kadısının kıydığı bir nikahla olmuştur. Ancak ilerleyen dönemlerde istenildiği gibi gitmediği için 2,5 yıl sonra Latife Hanım ve Mustafa Kemal evliliği sona ermiştir.

Mustafa Kemal Paşa ve Silah Arkadaşları

Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadeleye başladığı esnada bir çok önemli paşadan destek görmüştür. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı Bandırma Vapurunda 48 kişi bulunmaktadır. Bunların hepsi Anadolu hareketini başlatmak maksadı ile Anadolu’ya hareket etmiştir. Bandırma Vapurunda bulunan önemli şahsiyetlerden bazıları şunlardır; Kazım Dirik, İbrahim Tali, Refik Saydam, Cevat Abbas Gürer ve birçok devlet kademesinde yer alan memurlar bulunmaktadır. Mustafa Kemal Samsun’dan Havza’ya geçer. Burada halkın coşkulu ve vatanı kurtarmaya yönelik heyecanı karşısında çok sevinir. Kısa süre sonra Amasya’ya geçerek bir kongre toplar. 

Bu kongrede Kazım Karabekir Paşa Erzurum’dan destek verir ve Erzuruma davet eder. Mustafa Kemal Paşa Erzurum’da memnuniyetle gider. Kazım Karabekir Milli Mücadele’nin kazanılmasında en önemli rolü oynayanlardan birisidir. Zira o dönemde orduları terhis edilmemiş olan yalnızca Kazım Karabekir Paşa’nın ordusu ve Konya’da Ali Fuat Paşa’nın ordusu bulunmaktadır. Bu nedenle Mustafa Kemal’e verilen destekler oldukça önemlidir. Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal Paşa ilerleyen süreçte siyasi olarak ayrı düşse de Milli Mücadeleyi birlikte kazanmış iki yol arkadaşıdır.

Yorumlar