Mustafa Kemal Atatürk’ün Çocukluk Ve Gençlik Dönemi

1839 yılında doğan Ali Rıza Efendi,1857 doğumlu Zübeyde Hanım, 1870 veya 1871 ‘de evlenmişleredir. Mustafa Kemal Atatürk ‘ün çocukluk ve gençlik dönemi olarak ele alırsak Mustafa Kemal; bu çiftin adı çağlar boyunca yankılanacak, karizmatik bir model çizerek dünyada yankı uyandıracak olan bir devlet adamı olarak 1881 yılında doğmuştur. Selanik’te doğan Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs doğum günü olarak kayıtlara geçmektedir. Fatma, Ömer, Ahmet, Naciye, Makbule adlı ilk dört kardeşi, küçük yaşta hayatını kaybetmiştir. 


· Öğrenim çağına gelen Mustafa’nın hangi okula gideceği konusunda annesi babası tartışmaya girse de sonunda annesi ve babasının her ikisini de sözünü dinleyerek, önce mahalle mektebine başlayan Mustafa, birkaç gün sonrasında Şemsi Efendi Mektebine geçmiştir. Atatürk, okul seçiminde babasını dinlediği için hayatı boyunca ona hep minnettar kalacaktır.1888 babasını kaybeden Mustafa, annesi Zübeyde hanımla beraber Zübeyde Hanım’ın kardeşi Hüseyin ağanın yönettiği Rapla çiftliğine gitmiştir.

· Bu durum; 6 ay gibi bir süre Mustafa’nın okul hayatından uzak kalmasına ve öğrenimine ara vermesine neden olmuştur. Rapla çiftliğinden sonra teyzesinin yanına Selanik’e gelen Mustafa, Mülkiye Rüştiyesine (ortaokuluna) başlamıştır. Çocukluktan beri askerlere, üniformalılara duyduğu sempati ve isek, onun devlet adamlığına asker ve bürokrat olarak geçirmesinde son derece önemli bir yere sahip olacaktır. Selanik Rüştiyesine kaydolan Mustafa; kısa sürede bütün öğretmenlerinin dikkatini çekerek, adeta asker disiplini, komutası ve başarısının odak noktasına yerleşen başarılı bir öğrenci konumuna gelmiştir.

· Asker Rüştiyesi sınavına annesine haber vermeden giren Mustafa, sınavı kazanarak ortaokul 2. Sınıfından öğrenimine yeniden başlamıştır. Askeri rüştiyesinde olağanüstü başarılar kazanan Mustafa, kısa sürede burada öğretmenlerin dikkatini çekerek başarısının adeta zirvesinde bir öğrenci profili geliştirmiştir. Matematik dersinde olan başarısı Öğretmenin dikkat ve takdirinden kaçmayan Mustafa kısa süre sonra Matematik Öğretmenin ona Kemal adını vermesi ile şeref ve onur nişanesi bir kez daha artarak askeri ve disiplinli prensibi; okul hayatındaki başarıları ile adeta öğrencilik hayatı ivme kazanmıştır.

Öğrenim Hayatının Diğer Anekdotları Ve Genel Çerçevesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk ve gençlik dönemi; ortaokul yıllarında Kemal adının yetenek ve olgunluk belirten anlamı ve muhtevası, adeta Mustafa için biçilmiş bir kaftan nişanesidir. Çünkü birden çok vasfı üzerinde taşıması onu Selanik Askeri Rüştiyesinden 4.olarak mezun olmasına ön ayak olmuştur. Lise /idadi öğrenimine İstanbul Kuleli İdadi lisesinde başlayan Mustafa Kemal, sınavlarda mümeyyiz olarak gelen Hasan bey onu bu kararında vazgeçirerek, çok sevdiği Mustafa’nın Manastıra gelmesi için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Burada daha iyi yetişeceğini düşünen Hasan Bey, Mustafa Kemal ‘in Manastır Askeri İdadi’sine girmesine ön ayak olmuştur. * Gençlik yıllarında onu en çok etkileyen Ömer Naci; Şiiri, Edebiyatı ve hayali muhtevası gereği manaya daha çok önem veren bir öğrenciydi. Mustafa Kemal’in Naci’ye yakınlığını gören hocaları onu bu istek ve yakınlığın zaman sonra Askerlikten soğutup uzaklaştıracağını düşündüğü için Ömer Naci’den uzak kalmanın onun profesyonel a askeri disiplin ve eğitimi için son derece yararlı olacağını telkin ederek söylemişlerdir. Haklı da çıkmışlardır; çünkü Ömer Naci askerlikte, edebiyattaki kadar başarı kaydını tamamlayamamıştır.

*  Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk ve gençlik dönemi başarı dolu, öğretmenlerinin fark edip ve ödüllendirmeleri ile geçen profesyonel ve uzmanlık alanı bilincinin daha da disiplinli bir hal almasında son derece etkili olmuştur. Bu özellikleri kazanmasında askeri temellendirmelere dayanan başarılı eğitim süreci yatmaktadır. Mustafa Kemal her dönemi disiplinli; kendi içinde değerlendirilen anlatılamayacak kadar uzun bir hikâyesi olan biyografi niteliğinde arşiv programına sahiptir. Geniş arşiv planı çalışması ve anlatılanların haklılığı her birinde ispatlanmaya devam etmektedir.

Milli mücadele askeri milis kuvvet esası tutanakları gereğince; Mustafa Kemal Atatürk ,başarılarını aldığı nişanelerle taçlandıran , kitleleri peşinden sürükleyen,;karizmatik model, siyasi disiplin ve askeri deha koordinasyon bilinci ile donatılmış üstün nitelikleri olan siyasi bir modeldir.

Yorumlar