Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerî Görevleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri görevleri, saymakla bitmeyecek kadar çok olmakla beraber, yazımız içerisinde hem askerî eğitim hayatından bilgiler vereceğiz hem de askerî rütbeleri ve çalışmaları ile ilgili noktalara değineceğiz. Mustafa Kemal’in eğitim hayatı ile söze başlamak gerekirse öğrenimine Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde başladığını söyleyebilmekteyiz. Bu sürecin ardından babasının istemesi üzerine Şemsi Efendi Mektebi’ne geçmiştir. 1888’de babasını kaybedince bir müddet dayısının yanında kalmış, daha sonra geri dönüp Selanik’te okulunu bitirmiştir. Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne giden Atatürk, kısa süre sonra 1893’te Askerî Rüştiyesi’ne giriş yapmıştır. Bu okulda okurken matematik öğretmeni ona “Kemal” adını vermiştir. Atatürk 1896-1899 tarihlerinde Manastır Askerî İdâdisi’ni bitirip İstanbul’da Harp Okulu’nda öğrenimine devam etmiştir. Tarihler 1902 yılını gösterdiğinde ise bu okuldan “Teğmen” rütbesi ile mezun olmuştur. 


Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri görevleri bir yana uzun bir eğitim hayatı geçirdiğini söylemek mümkündür. Yine Atatürk, “Teğmen” rütbesini aldıktan sonra da durmamış, bu kez Harp Akademisi’ne devam etmiştir. 11 Ocak 1905 tarihinde “Yüzbaşı” rütbesiyle akademiyi tamamlamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerî Görevleri Nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün askerî görevleri nelerdir? Atatürk hayatı boyunca pek çok askerî görevde bulunmuş; hayatı, devlete ve millete olan katkıları ile geçmiştir. Atatürk’ün söz konusu askerî görevlerini kronolojik olarak sıralarsak şu şekildedir:

· 11 Ocak 1905‘te Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle akademiyi tamamlayan Mustafa Kemal Atatürk 1905-1907 yıllarında Şam’da 5.Ordu komutasında görev yapmıştır.

· 1907‘de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) olmuştur.

· 19 Nisan 1909‘da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı şeklinde görev almıştır. 1910’da Fransa’ya gönderilmiş ve PicardieManevraları’na katılmıştır.

· 1911 yılında İstanbul’da Genel Kurmay Başkanlığı komutasında çalışmaya başlamıştır.

· 1911 senesi itibariyle İtalyanların Trablusgarp’a hücumu ile başlayan savaşta Atatürk bazı arkadaşları ile birlikte Tobruk ve Derne’de görev almıştır. İtalyanlara karşı Tobruk Savaşı’nı kazanmış; 1 yıl sonra Derne Komutanlığına getirilmiştir. · Ekim 1912‘de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal, Gelibolu ve Bolayır’daki birliklerle savaşa katılmıştır. Dimetoka ve Edirne’nin geri alınması için büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bunun ardından Sofya Ateşemiliterliğine atanmıştır.

· Mustafa Kemal Atatürk’ün askerî görevleri nelerdir? sorusuna cevaben Atatürk’ün söz konusu bu görevdeyken 1914 itibariyle Yarbaylığa yükseldiği bilgisiyle devam edebiliriz. Mustafa Kemal 19.Tümen’i kurmak üzere Tekirdağ’da görevlendirilmiştir.

· Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları’ndan sonra 1916′da Edirne ve Diyarbakır’da görev almıştır.

· 17 Şubat 1917‘de Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanlığına ataması yapılmış, Şam ve Sina bölgesinde görevi gereği incelemeleryapmıştır. Vekaleten 2.Ordu’ya tekrar ataması yapılan Mustafa Kemal’in 5 Mart 1917’de asaleten ataması gerçekleşmiştir.

· 1 Nisan 1916‘da tümgeneralliğe yükselen Atatürk, Rus kuvvetleriyle savaşıp Muş ve Bitlis’in geri alınmasını sağlamıştır.

· Mustafa Kemal 9.Ordu Müfettişi olarak tarihler 19 Mayıs 1919’u gösterdiğinde Samsun’a çıkmıştır.

· 22 Haziran 1919‘da Amasya’da yayımladığı genelgeyle; milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını ilan etmiş ve Sivas Kongresi’ni toplantıya çağırmıştır.

· Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdığı bir gerçektir.

· 13 Ekim 1923‘te Cumhuriyet idaresi kabul edilmiş ve Mustafa Kemal Atatürk oybirliğiyle ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerî Görevleri Sırasında Aldığı Unvanlar

Mustafa Kemal Atatürk’ün askerî görevleri sırasında aldığı unvanlar, yer yer makalemiz içerisinde geçmiş; Atatürk’ün milli mücadele savaşına katkıları açıkça görülmüştür. Yazımızın bu kısmında askerî mücadeleler konusuna girmeden, yalnızca Atatürk’ün aldığı unvan ve rütbelerden sırasıyla bahsedeceğiz. Bu unvan ve rütbeler şu şekilde sıralanır:

· 1893 – Askerî Rüştiyesi’nde “Kemal” adını aldı.

· 1902 – “Teğmen” rütbesini aldı.

· 1905 – “Yüzbaşı” oldu.

· 1905 – “Kurmay Yüzbaşı” oldu.

· 1907 – “Kolağası” (Kıdemli Yüzbaşı) oldu.

· 1909 – “Kurmay Başkanı” oldu.

· 1912 – “Derne Komutanı” oldu.

· 1912 – “Sofya Ateşemiliterlik”e atandı.

· 1914 – “Yarbay” oldu.

· 1916 – “Tümgeneral” oldu.

· 1917 – “Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanı” oldu.

· 19 Mayıs 1919 – “9.Ordu Müfettişi” oldu.

· 13 Ekim 1923 - 1938 arası “Cumhurbaşkanı” oldu.

Yorumlar