Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele Dönemi

19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadele ruhu hukuken, fiilen ve siyaseten başladığı bir tarih kaydı, Milli mücadelenin başladığı tarih bilinci ve yeniden doğuş ruhunun fitilini ateşlediği bir tarihin miladı olarak görülmektedir. Bu tarih kendi istikballini yine kendi azim, gayret ve coşku ile kazanabileceğinin göstergesi ve ortaya koyduğu bir milli bilinç direniş hareketidir. Kuva-yı milliye derlenip toparlanacak; Hâkimiyet- Milliye fikri ve rejimi milli direnişin fitilini yeniden ateşleyecektir. 


· Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele dönemi Mustafa Kemal; 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmadan önce imparatorluğun çöküşü yerine milli direniş ve hareketinin tekrar tozlarından doğacağı bir tarih olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Milletin fakr-ı zaruret içinde olması, yıkılışın, zayıflığın ve memleketin her köşesi bir fiil olarak işgal altına alınmaya başladığı bir dönemden bu güne büyük bir mücadele ruhu kazanılmıştır.

· Ateşkes antlaşmaları ile yeniden doğuşu simgeleyen bir tarih olması, 19 Mayıs’ın ne kadar tarihin dönüm noktası niteliğinde olan bir sahne ve manzara olarak güncelliğini hâlâ koruduğunu göstermektedir. Egemenliğin Millete devredilmesi olarak gören Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele sürecinde V.Ordu’ya tayin oldu. Şam’a giderken asıl meselenin yıkılmakta olan bir imparatorluktan bir Türk Devleti çıkarmaktır düşüncesi ve ideolojisi ile bir enkazdan çıkılmış milliye hareketi olduğunu her fırsatta dile getirdi.

· Bunu düşünürken; azimli bir teknik çalışmanın giderek yoğunlaşması gerektiğini hedef aldı. Temmuz 1919’da Erzurum’a gelen Mustafa kemal görevinden ve askerlikten istifa ederek, verdiği mesajlar ve aldığı eşsiz nitelikteki teknik dananım ve hassasiyetle, olağanüstü bir ideolojinin milli direniş ve teşkilat resminin Fotoğrafını çekmeyi başardı. Bu yöntem ve cephane güvenliği ile İngilizlerin gözünü korkutacak düzeyde, hesaplarını bozmayı bildi. Milli direniş hareketinin kuvayı milliye seyri 19 Mayıs genel çerçevesinin en büyük kazancı ve ganimeti olarak tarih sayfalarında hala kutsal yerini korumaktadır. · Samsun bu harekâtın en büyük tanığı olarak; Mustafa Kemal izlerinin her karışında olduğu en büyük kanıt ve bir devrin açılış yeri ve tarihi olarak kronolojik sıra ile ve unutulmayan Cephe başarıları olarak milli kimlik savaşı bağımsızlık sembollerinden olmayı bildi. Mustafa Kemal kuvayi milli irade ve tam bağımsızlık düşüncesi ve dönüm noktası niteliğinde olan 19Mayıs Ve Samsun fikri çağların başlayıp kapatılması derecesinde önemli bir hal almaktadır.
Önemi Ve Milli Ruh Bilincine Katkısı

Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele seyri bakımından bu süreçte Türk dünyası milli mücadele liderinnin savaş yol, yöntem ve şeklini daha sonra faaliyete geçecek olan Amasya Genelgesinden alan kapsam ve işleyişi, 19Mayıs bilinci ile daha da anlam kazanacaktır. Mustafa kemal kuvay-i milliye desteği ve geleneğinden bir parça olarak Hürriyet ve İstiklal; bağımsızlık ruhu ve mili egemenlik, Milli istikbal ve her tarafı bağımsızlık anlayışı ile cereyan eden sistemsel hareketliliğin ve çabanın bir ürünü olarak tarihteki başarılı ve idealist yerini almıştır.

Mustafa Kemal Mili mücadele ışığı ile liderlik vasfını ülke sınırları dışına taşıyan, ünü ve ayak sesleri dünyanın dört bir yanına nam salan bir karizmatik model olarak askeri ve siyasi dimağına yeni bir soluk getirmiştir.

Yorumlar