İlk Cumhurbaşkanı: Atatürk

29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte resmen Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetim şekli belli olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ilk Cumhurbaşkanı olarak oy birliği ile Mustafa Kemal Atatürk ilk Cumhurbaşkanı seçmiştir. Bu tarihten itibaren 2007 yılına kadar Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilmiştir. Cumhurbaşkanı seçilen Atatürk15 yIL boyunca Cumhurbaşkanlığı yaparak devletin en çok Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten şahsı olmuştur. 


Atatürk, Cumhuriyeti kurduğunda ilk hedefi ülkeyi “muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak” olarak tanımlamıştır. Bunun için bir dizi inkılaplar yapmaya girişmiş ülkedepörsümüş kurum ve kuruluşları kapatarak yerine daha güncel kurumlar açmıştır.

Atatürk’ün Cumhurbaşkanı Olduktan Sonraki Faaliyetleri

158 oy ile tüm mecliste bulunanların oyunu alan Atatürk Bâla milletvekili olarak seçildikten sonra ilk hedefi Anadolu’ya sık sık geziler düzenleyerek halkın halini öğrenmek oldu.

· 3 Mart 1924’te Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilerek eğitim ve öğretimin birleştirilmesi sağlanmıştır. Atatürk’ün bu kanunu kabul ettirmesindeki amacı eğitim ve öğretimi birleştirerek yabancı okulların ülkede bölücü faaliyetlere girişmesine engel olmaktır. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

· 25 Kasım 1925’te Aşar vergisi kaldırılmıştır. Halkın üzerinden vergi yükü kaldırılarak kısa sürede çiftçinin ekonomik olarak toparlanması amaçlanmıştır.

· 25 Kasım 1925’te Şapka Kanunu getirilerek halkın şapka giymesi zorunlu tutulmuştur.

· 30 Kasım 1925’te Tekke, Zaviye ve Türbeler kapatılarak oldukça geri kalmış olan kurumlar ortadan kaldırılmıştır. Dini kullanarak çıkar elde etmeye çalışanların emellerine engel olunmuştur. · Miladi takvime geçilerek ikilik ortadan kaldırılmıştır. Osmanlı Devletinde kullanılan birkaç takvim yerine resmiyette tek takvimin kullanılmasına karar verilmiştir.

· Arşın, endaze ve okka gibi ölçü birimleri yerine uzunluk yerine metre, ağırlık yerine de kilogram kullanılmaya başlanmıştır. Bu şekilde kargaşalıkların önüne geçilmek istenmiştir.

· 1926 yılında İsviçre’den Medeni Kanun alınarak kabul edilmiştir. Tek eşlilik, miras hukuku ve resmi nikah gibi esaslar kabul edilerek eski gelenekler kaldırılmıştır.

· Türk Ceza Kanunu İtalya’dan alınarak kabul edilmiştir.
Atatürk’ün Cumhurbaşkanı Olduğu Dönemde Eğitim Alanında İnkılaplar

Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı olduktan sonra en çok önem verdiği alan eğitim olmuştur. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi için Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildikten sonra Osmanlı Devletinden kalan okullara yenileri eklenerek eğitim hayatına başlanmıştır. Millet Mektepleri kurularak halkın hızlı bir şekilde okuma yazma öğrenmesi anaçlanmıştır. Harf İnkılabı yapılarak Arap harfleri yerine Latin harfleri kullanılmaya başlanmıştır. Millet Mektepleri Atatürk’ü Başöğretmen ilan etmiştir. Türk Dil Kurumu kurularak Türk dilinin araştırılması ve geliştirilmesi faaliyetlerine başlanmıştır. Türk Tarih Kurumu kurularak Anadolu’nun eski tarihinin araştırılması ve Türk tarihinin araştırılması amacı ile çalışmalara başlanmıştır. Atatürk bu çalışmaları ile eğitim ve öğretim hayatının kısa sürede gelişmesine katkı sağlamıştır.
Atatürk’ün İlke ve İnkılapları

Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı olduktan sonra 6 adet ilke ve inkılap yayınlamıştır. Bunlar; Cumhuriyetçilik, Halkçılık, İnkılapçılık, Devletçilik, Milliyetçilik, Laikliktir. İlke ve inkılaplar yeniliklerin halk tarafından daha iyi benimsenmesini ve Atatürkün misyonunun tam olarak anlaşılmasını amaçlamıştır. Mustafa Kemal Paşanın Cumhuriyetçilik ilkesi; Cumhuriyetin kanunları ve kurumlarına bağlılığı, Cumhuriyeti ilelebet yaşatmayı amaçlamaktadır. Halkçılık ilkesi; her zaman devletin halkın yanında olması gerektiğini ve halka yönelik devletin çalışmasını amaçlar. İnkılapçılık; devletin ve kurumların zamanın şartlarına göre sürekli güncellenmesini ve gerekiyorsa bir düzenleme yapılmasını amaçlar. Devletçilik ilkesi ise devletin ekonomik olarak zor surumda olan halını destekleyerek ekonomik anlamda rahatlatmayı amaçlar. Yatırım yapmak isteyenlere kredi vermek devletçilik ilkesi kapsamındadır. Milliyetçilik ilkesi, Türk milletinin milli ve manevi menfaatlerini korumayı amaçlamanın yanı sıra her zaman devletin yanında olunması gerektiğini söyler. Laiklik ilkesi Atatürk ilkeleri arasında en çok tartışılanlardan bir tanesidir. Din ve devlet işlerinin ayrılarak dinin devlet işlerine alet edilmemesi gerektiği düsturunu benimser. Bu haliyle Osmanlı devrinde yaşanmış olan sıkıntıların önüne geçilmesi amaçlanır.

Yorumlar