Atatürk’ün Yaptığı Devrimler

Türkiye cumhuriyeti kurulduğu yıldan beridir bir çok tanıklık devrim ve ilkleri gibi olmuştur. Atatürk’ün yaptığı devrimler bir milletin gidişatını baştan sonra değiştirmiş ve bağımsız devletin temellerini en sağlam şekilde artmıştır. Askeri, Siyasal, toplumsal gibi bir çok alanda yapılan devrimler karizmatik lider Mustafa Kemal tarafından onaylanmış 1924 ile 1009 38 yıllarında Çağdaş bir uygarlık düzenini kurmak insanların hayatta kalabilmeleri için yaşamsal değeri sahip devrimler meydana gelmiştir. Türk halkı tarafından coşku ve sevinçle karşılaşılan devrimleri hep şüphesiz bir devletin ileri puslu havada bile görmesini sağlamıştır.

Siyasal Devrimlere Dair

1 Kasım 1922’de meydana gelen Siyasal devrimler niteliğindeki saltanatın kaldırılması olayı seçme ve seçilme hakkını Türk halkına sunmuş ve yönetimde herkesin bir payı olmasını sağlamıştır. 29 Ekim 1009 23 tarihinde cumhuriyetin ilan edilmesi şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden dolması ve güçlü adımlarla ileriyi görerek hareket etmesini bir milletin bir toprak bütünlüğünde canıkanı pahasına savaşmasını ve savaşabileceğini ilan ettiği gündür. 

3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılması ise siyasi devrimler bakımdan din ve devlet işleri birbirinden ayırmış ve bir çok konuda dini yağmalamadan idari düşünce ile mantıksal çerçevede kararların verilmesinde Öncü olmuştur.
ToplumsalDevrimlere Dair

Toplumsal olarak yapılan Atatürk’ ün yaptığı devrimler de ilk olarak 1926 ile 34 yılları arasında olan kadınlara ve erkeklere eşit haklar verilmesi yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş olan hakların hakkına teslim edilmesinin medeni kanun ne kadın ve erkek adalet karşısında eşit haklara sahip olmuştur. Resmi göreve atanma, seçme ve seçilme hakkı, tek eşlilik ve erkeklere verilen hakların aynı şekilde kadınlara eşit haklar ile getirilmesi hiç şüphesiz Türk toplumunu ayağa kaldıran en önemli devrimdir.

Günümüzde dahi çok önem verilen kılık kıyafet noktası 25 Kasım 1925’te Şapka ve kıyafet devrimi ile kadınlar çarşaf giymekten erkekler ise fes takmaktan öte giderek modern kıyafetler giymeye başladı.

Tekeri zaviye ve türbelerin kapatılması insanları vicdan özgürlüğünün eline almasına sebep olmuş ve gerekli devrim 30 Kasım 1925 tarihinde gerçekleşmiştir.

20 biraz İran 1934 tarihinde büyük millet Meclisi tarafından onaylanan soyadı kanunu kabul edilmiş ve Türkiye büyük millet Meclisi birilerine Türklerin babası anlamına gelen Atatürk soy ismi atfedilmiştir.İslam dini gerekçesiyle de hoş görülmeyen lakap ve unvanların kaldırılması olayı 29 Kasım 1934 tarihinde gerçekleşmiştir.

Uluslararası anlamda saat ve takvim ve yapılan yenilikler 1925’te uzunluk ölçülerinin kabulü ise 1009 31 tarihinde yapılmıştır.
Hukuksal Devrimlere Dair

1924 ile 1937 yılları arasında Mecelle kanunu kabul edilmiş 1924 ile 37 yılları arasında Türk medeni kanunu çıkartılarak laik bir hukuk düzenine kavuşulmuştur.

3 Mart 1924 tarihinde öğretim birleştirilmiş 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk alfabesini kabulü yapılmıştır.
Eğitim ve Kültür Devrimlere Dair

Atatürk’ ün yaptığı devrimler 1931 ve 32 tarihi arasında Türk tarih kurumu kurulmuş ve Türkçeye has kelimelerin üretimi ve Türkçeye dair her şeyin incelenmesi öngörülmüştür. 31 Mayıs 193 tarihinde üniversite öğretim düzenlenmiş öğrenim laikleştirilmiştir.
Ekonomik Devrimlere Dair

Ekonomik faaliyetler olarak aşar vergisinin kaldırılması çiftçilerin desteklenmesi örnek çiftliklerin kurulması sanayiye dair teşvik kanunu çıkartılması birinci ikinci kalkınma planlarının oluşmasıyla 1933 ile 37 tarihleri arasında yurt yeni yollara sahip olmuştur.

Yorumlar