Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin ilanından, önce ve sonrasında ülkemiz adına çok büyük yenilikler yapmıştır. Mustafa Kemal önderliğinde ülkemizin daha yüksek bir seviyeye erişmesi için çok fazla konuda yenilikler yapılmıştır.

Cumhuriyet’in İlanı

Yapılan en büyük yeniliklerinden birisi olan Cumhuriyet’in ilanı 29 Ekim 1932 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yeni Türkiye’nin temelleri atılmıştı ama TBMM’nin ülkeyi yönetmesi için belirlenen bir yöntem daha ortada yoktu. Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin Cumhuriyet ile yönetilmesini istiyordu, bunun sebebi olarak da başkanlık sorunu, rejim sorunu ve ulusal iradenin egemen olmasını istemesinden kaynaklıydı. 


Cumhuriyetimizin ilan edilebilmesi için ortada bulunan saltanatın da kaldırılması şarttı. 1922 yılında saltanat da ortadan kaldırıldığı için Cumhuriyet’in ilan edilmesinin önüne geçebilecek bir engel yok gibi görünüyordu.29 Ekim 1923 gününde, eski Anayasanın bazı maddeleri değiştirilerek “Türkiye Devleti’nin yönetim biçimi cumhuriyettir” maddesi eklendi. Bu sayede artık Cumhuriyet resmen ilan edildi.

Halifeliğin Kaldırılması

O dönemde yapılacak olan inkılapların önüne engel olduğu gerekçesi ve egemenlik ilkesi ile ters bir düşünceye sahip olmasından ötürü halifeliğin kaldırılması istenmekteydi. 1 Kasım 1922 yılında saltanat ortadan kaldırıldıktan sonra, halifelik sadece dini konularda yetki sahibi oldu ve 3 Mart 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaldırıldı. Halifeliğin kaldırılmasından sonra, din konusunda Türk halkının din konusunda aydınlatabilmesi için Evkaf ve Şeriye Vekaletinin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş oldu. Bu sayede laik düzenin kurulmasının adımları biraz daha atılmış oldu.

Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi

1924 de Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkarmış olduğu kanun ile eğitim ve öğretimin tek bir çatı altında toplanması planlanıyordu. Medrese ve Mektep ikilisinin ortadan kalması için ilan edilmiş olan kanun sayesinde bulunan tüm okullar, Milli Eğitim Bakanlığı ile birleştirildi. Bu sayede ülkemiz ulusal eğitim düzeyine yükselerek Atatürk tarafından ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkarılmaya çalışıldı.

Şapka Kanunu

Atatürk tarafından gerçekleştirilen şapka devrimi ülkemiz tarihinde çok büyük bir öneme sahiptir. Bu yenilikler sayesinde Türk halkının bu olaylar karşısında ne tür bir tavır sergilediği gözlemlenmiş ve diğer gelecek yenilikler için zemin hazırlanmıştır. Devlet memurlarının şapka takmasını isteye Atatürk bu istediğini ilk başta gerçekleştirememişti ama Kastamonu ya düzenlemiş olduğu gezi sayesinde, halkımıza şapkayı tanıtmıştır. 25 Kasım 1925 tarihinde meclisten geçerek yasal bir hale geldi şapka kanunu.

Türk Kadınının Siyasi Haklara Sahip Olması

Cumhuriyet ilan edildikten sonra, toplum tarafından ihmallere uğrayan ve ikinci plana atılmış olan kadın hakları önemli bir yer kazanmıştı ve kadınlar da erkekler gibi eşit haklara sahip olmaya başlamıştı. Medeni kanun kabul edildikten sonra, kadınlarımız toplumumuzda sahip oldukları değer biraz daha artmıştı. 


1926 tarihinde kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı getirilmesinden sonra, kadınlarımızın da siyasi hayatta söz sahibi olmaları sağlandı. İlk olarak kadınlara 3 Nisan 1930 tarihinde belediye seçimlerinde oy kullanım hakkı tanındı. 1933 tarihinde muhtar ve ihtiyar heyetine seçilme hakkı doğdu kadınların. Avrupa ülkelerinin çoğundan önce 1934 yılları içinde parlamentoda vekil olabilme hakkı da sağlanmış oldu ve yönetime katıldılar.

Harf Devrimi

Yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti devleti, Osmanlı devletinde kullanılmış olan Arap alfabesi yüzünden çeşitli sorunlar yaşıyordu. Bunun yanında Arapça dinsel açıdan da anlamı olduğu için, halk içerisinde okuması ve yazması olmayan insanlar normal yazılara bile din ile ilişkilendirmeye çalışıyorlardı ve bu Türk halkının yanlış yönlendirilmesine neden oluyordu. Harf devrimi sayesinde dilimiz daha anlaşılır ve düzenli bir hal aldı.Yorumlar