Atatürk'ün Mustafa Adını Alması

Yarım asırda hazırlanan belgeler, arşiv çalışmasının bir parçası olarak güvenle saklanmaya devam ediyor. Vasilis Diamitriadis,1961’de Atatürk’ün doğduğu evle ilgili yaptığı araştırmalar yaparak belge arşiv taraması faaliyetlerine katılmış, Türkiye’nin önemli tarihçilerinden Faik Reşit Unat la tanışırken bu karşılaşma tarih araştırmalarına ayrı boyut kazandırmıştır. Yapılan araştırtmalar, arşiv taramaları ve belge taraması ışığında Atatürk’ün ailesi, akrabası, soy ağacı ve daha pek çok isim ve kişisel bilgilerine ulaşılmıştır. 


-Kitapta, belgelerde ve her türlü bilimsel bilgi taşıyan nesnel veriler, Türk Yunan tapu belgelerinden alınmış olup; mahkeme kayıtlarından alınmış sicil bilgilerinden toplanan biyografik bir kolaj niteliği taşımaktadır. Yarım asırda hazırlanan kitap ve belgeler ışığında Atatürk’ün neden Mustafa adını aldığı ve daha pek çok soy kimlik bilgisine rastlanılmaktadır. Atatürk’ün Mustafa adını alması, adının öğretmeni tarafından verildiğine biliyoruz fakat Atatürk’ün Mustafa adını alması, bilinenin ötesinde başka bir hikâyeyi arşivle kapsamında gözler önüne serilmektedir.

-Ataerkil toplumlarda aileler genel olarak annesinin, babasının, atasının ve soy bağı olan birinin adını çocuklarına koyardı. Atatürk’ün dedesinin adı Ahmed’di, fakat ağabeyine bu isim çoktan verilmişti. Ali Rıza Efendi oğluna dedesinin ismi olan Mustafa’yı münasip gördü. İlk defa Atatürk’ün dedesin ismini bu kaynaklar ışığında öğrenmiş bulunmaktayız. Atatürk’ün Mustafa adını alması, soyu 18. Yüzyıla dayanırken, her bir araştırma Atatürk’ün ve soy ağacının başka bir kolunu, milliyetini ve etnik kimlik bilgisini ortaya çıkarmaktadır.

-Atatürk’ün dedeleri Manastırda yer alan Kocacık köyünden gelirken; Selanik’e yerleşmeleri ve burada bir süre yerleşim halinde oldukları bilinen ve araştırılan kaynakların başında gelmektedir. Atatürk’ün Mustafa adını alamsı; genel olarak babası Ali Rıza Efendi’nin mirası ve sonrasında derin araştırmalar ışığında ortaya çıkarılan mahkeme belgeleri ve çok sayıda kayıt altına alınan bilgi ile anlam kazanmaktadır. Mustafa adının ve babası Ali Rıza Efendi ‘nin miras bıraktığı belge, arşiv kayıtları, kütük bilgileri ve daha pek çok beyan Atatürk’ün Mustafa adını nasıl kazandığı ve arşiv belgelerinin nasıl bilinenin aksine, tokat gibi inen gerçeklerin kanıtlanmış bir bütünlüğünü oluşturmaktadır.
Mirastaki Yeri Ve Kapsam Geçerliliği

Atatürk’ün Mustafa adını alması, her biri alanında uzman profesör ve Tarih araştırması yapan araştırmacı yazarların edindiği bilgiler ışığında giderek netlik kazanmaktadır. Görülen ve bilinen Ali Rıza Efendi’nin Selanik’ten ölümüne kadar geçen süreçte miras konulu terekenin açılması, Babasının adını vererek aslında Mustafa adının ne kadar soy bağı ve aile temellerine önem verildiğini kanıtlamaktadır. Atatürk’ün Mustafa adını alması, Bu araştırmalar ışığında ayrıca, kan bağına duyulan hürmeti ve gelenekçi bir yapıyı ortaya çıkaktadır. Açılan miras terekesinde ve mahkeme tutanaklarında; Osmanlıca eserler, paltolar, sandıklar, pantolon, yelek, arşiv kayıtlarına rastlanılmaktadır.’’ Benim Ailem ‘’adındaki tarih araştırma eseri ile yazar’’ Ali Güler ‘’ ve daha pek çok yazar, Atatürk’ün Mustafa adını alması şeklinde çok sayıda biyografi ve tarih yazıları kaleme almışlardır.

Yorumlar