Atatürk’ün Kurduğu Kurumlar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti için miras olarak bıraktığı 20’den fazla kurum bulunmakta. Atatürk’ün kurduğu kurumlar sırası ile;

Anadolu Ajansı

TBMM açılmadan tam olarak 17 gün öncesinde 06.04.1920’de kurulmuştur. Devletimizin çıkardığı ilk yasaları duyurmuştur bu yüzden tarihimizde büyük bir öneme sahiptir. Cumhuriyet devrimlerine, Kurtuluş savaşı ve milli mücadelenin her aşamasına tanıklık etti.

Cumhuriyet Halk Partisi

9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Atatürk ülkemizin çöküş tehlikesini ve geri kalmışlığını ortadan kaldırmak, ileri ve çağdaş bir toplum yaratmak planları ile gücünü halktan almasını istemiştir.

Uluslararası İzmir Fuarı

Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin diğer devletlere karşı ekonomik olarak bir bağlantı kurmasını amaçlamıştı. Behçet Uzunda öncülüğü ile 1 Ocak 1936 tarihinde ülkemize kazandırılan en önemli kuruluşlardan birisidir.

Çocuk Esirgeme Kurumu

Kurtuluş savaşında kadınlarımız ve erkeklerimiz savaşlara katılmışlardır. Savaş sırasında bu ailelerin çocukları sokaklara döküldüler. 


Analar ve babalar görevlerini gözleri arkada kalmadan yapabilsinler diye, 30 Haziran 1921 de Ankara da kurulmuştur.

Türkiye İş Bankası

İlk ulusal banka olma statüsünde olan Türkiye İş Bankası Atatürk’ün talimatları ile 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur.

Türk Hava Kurumu

Atatürk “İstikbal Göklerdedir” diyerek 16 Şubat 1925 yılında kurulmuştur. İlk kuruluş ismi ise “Türk Tayyare Cemiyeti” olarak bilinmektedir. Kurulma amacı Türkiye’nin havacılık sanayisini geliştirmek, askeri, ekonomik ve siyasal önemi anlatmak üzerek kuruldu

Sanayi ve Maadin Bankası:

Devletimizin maden üretimini ve sanayinin geliştirilmesinde ilk sırada yer almıştır. 19 Nisan 1925 tarihinde kurulmuş ve 1 Mayıs 1925 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Türkiye de Hukuk tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir ve Cumhuriyetimizin ilk yüksek öğretim kurumu statüsündedir. 5 Kasım 1925 Tarihinde eğitim faaliyetlerine başlayarak, Türk toplumumuzun güçlenmesini sağlamak amacını benimseyerek faaliyetlerine devam etmiştir.

Türkiye Şeker Fabrikaları

Kuruluşu 1925 yılına dayanmaktadır. Osmanlı döneminde böyle bir kurumun hayata geçirilmesi düşünülse de hayata hiç geçirilememiştir, Cumhuriyet döneminde Atatürk sayesinde dört farklı şeker fabrikasının tek bir çatı altında toplanması ile oluştu.

Merkez Bankası

Atatürk para piyasasının Türklerin elinde olmasını istemiştir bu yüzden Cumhuriyet döneminde durumlarında el vermesi ile yeni bir banka daha kurulması düşüncesi öncülüğünde kurulmuştur. 3 Ekim 1931 tarihinde hayata geçirilmiştir.

Atatürk Orman Çiftliği

“Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur” sözü ile Atatürk, Ankara’nın bozkır arazisine modern bir çiftlik kurulması amaçlanarak, yeşillendirildikten sonra günümüze kadar gelen bir miras olmuştur.

Halkevleri

Bir kültür kurumu olarak 19 Şubat 1932’de Atatürk’ün direktifleri ile kurulmuş ve Türkiye’nin her tarafına yayılmayı başarmıştır.

Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Atatürk’ün talimatları ile 12 Temmuz 1932’de kurulmuştur. Atatürk’ün bu kurumu kurma amacı, dilimizin ne kadar zengin olduğunu, öz güzelliğini ve yeryüzü dilleri arasında hak ettiği yüksekliğe ulaşmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Sümerbank

Türkiye de sanayilerimizi kurmak ve bunları yönetmek amacı ile 11 Temmuz 1933 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. 


Sanayileşme hareketinin verimli ve entegre şekilde ilerlemesi amaçlanmıştır.

Maden Tetkik Arama Enstitüsü

14 Haziran da TBMM tarafından kabul edilmiş ve 22 Haziran 1935 tarihinde yayınlanan kanun ile kurulmuştur. MTA Türkiye de madencilik sektörünün gelişmesinde büyük rol oynamış bir kurumdur.

Etibank (Eti Maden İşletmeleri)

Sanayileşme, doğal kaynaklar ve finans düşüncelerini bir arada tutarak Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde 14 Haziran 1935 tarihinde kurulmuştur. 1998 tarihinde yeniden yapılandırılması sonucunda Eti Holding A.Ş ismini almıştır.Yorumlar