Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hayatı boyunca pek çok savaşa imza atmıştır. Savaşlarda bizzat ön sıralarda yer alarak, ileri görüşlülüğü sayesinde savaşların kaderini değiştirmiştir. Atatürk’ün katıldığı savaşlar sayacak olursak;

31 Mart Vakası:

İstanbul da İkinci Meşrutiyetin ilanından hemen sonra, İstanbul da yaşanan yönetime karşı büyük bir ayaklanmadır. Bu ayaklanma tam tamına 13 gün sürmüştür. 7 gün boyunca İstanbul kuşatıldı ve hükümetin istifa etmesi sağlandı. 13 Nisan 1909 tarihinde yaşanmıştır.

Arnavutluk İsyanı:

15 Ocak 1911’de Atatürk ve Mahmut Şevket bu isyanda görev almışlardır ve bu isyanı 1 ay içinde dindirmeyi başarmışlardır.

Trablusgarp Savaşı:

İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında 1911-1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Bu savaş Kızıldeniz, Çanakkale boğazı, Ege Adaları ve Adriyatik denizi üzerinde gerçekleşmiştir. Osmanlı Sireneyka ve Trablusgarp’ı kaybederek İtalya karşısında yenilgiye uğramıştır.

İkinci Balkan Savaşı:

Osmanlı Balkan Savaşları ile tam 4 ülke ile savaşmak zorunda kalmış ve bu Balkan Savaşını kaybetmiştir. Londra Antlaşması bu savaş sonrasında çıkmıştır. Anlaşma maddelerine göre Osmanlı Trakya ve Balkan bölgelerini kaybetmiştir. Balkan savaşının çıkış sebebi olarak Balkan Devletlerinin kazanmış oldukları toprakları paylaşamamasından kaynaklı olduğunu görebiliyoruz. 1912 ve 1913 yılları arasında yaşanmıştır.

Çanakkale Savaşı:

Osmanlının 1. Dünya savaşında savaştığı en güçlü cephe olarak bilinen Çanakkale cephesidir. Çanakkale cephesinde Rusya ya yardımda bulunmak isteyen ülkeler olarak Fransa ve İngiltere ile savaş yapılmıştır. Deniz üzerinden başlayan bu savaş daha sonra karaya da taşınmıştır ve Atatürk’ün öncülüğünde bir galibiyet elde edilmiştir. 253.000 er, erbaş ve subay bu savaşlar sırasında şehit olmuştur. Çanakkale Savaşının tarihi 18 Mart 1915 yılında gerçekleşmiştir.

Doğu Cephesi (Kafkas):

Kolordu Komutanı olarak 11 Mart 1916 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Bitlis, Muş ve Diyarbakır cephelerinde Ermeniler ve Ruslar ile savaş gerçekleştirmiştir. Bu cephelerde yine ön sıralarda savaşmış olan Mustafa Kemal Atatürk, düşmanları püskürtmeyi başarmıştır. Büyük ileri görüşlülüğü ve dehası sayesinde Atatürk, büyük savaşlara önderlik ederek savaşların kaderlerini değiştirmiştir. Türk halkımız bu savaşlarda varını yoğunu vererek cepheden cepheye savaşa gitmiştir.

Suriye-Filistin Cephesi:

İngilizler 1914 yıllarında Süveyş kanalına sahiptiler ve 1917 yılında Gazze’ye saldırmışlardı. Bu bölgede yaşanan savaşlar 1. Ve 2. Gazze savaşları olarak anılmaktadır. Türklerin sayesinde Gazze’de İngilizler bir yenilgi daha yaşamışlardır. Yenilgiye uğrayan İngilizler takviye kuvvetlerinde yardımları ile Filistin Cephesine büyük bir baskı yaratmıştır. Mustafa Kemal Atatürk o dönemde 7. Ordu komutanlığına atanmıştı ve Yıldırım Orduları Komutanı olan General Falkenhayn ile sorunlar yaşayarak görevinden ayrılmıştır. 


1917 Ekim’in 24’ünde İngilizler 138.000 askerin yardımı ile tekrar taarruza geçtiler ve Gazze-Birusseba savaşını kazandılar. Mustafa Kemal Atatürk bu dönemde ayrılmış olduğu görevine geri dönerek ordularımızın komutasını tekrar eline almıştır. 460.000 Asker ile İngilizler, Filistin topraklarını ele geçirmeyi başardılar.

Kurtuluş Savaşı:

Büyük bir azim ile Türk ordusunun savaştığı cephelerden birisi olan Kurtuluş Savaşı Cephesi, 1927 Mart’ın 31 ine kadar sürmüş ve çok kayıplar vererek geçmiştir. Bu savaş sonrasında Mustafa Kemal Atatürk “Milletin makus talihini yenen bir savaş olmuştur” Sözleri ile savaşın durumunu anlatmıştır.

Sakarya Savaşı:

Yunanlara karşı savaştığımız bu cepheye 18 Temmuz 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk bizzat gelerek gözlem yapmıştır. Orduların tekrar güçlenebilmesini amaçlayarak Mustafa Kemal Atatürk, ordularımızın Sakarya’ya kadar çekilmesini söyleyerek, Yunan orduları karşısında büyük bir şans elde etmiştir. 12 Ağustos 1921 tarihinde Atatürk Başkomutan unvanı ile ordularımızın başına geçmiştir.

Yorumlar