Atatürk’ün Hapise Girmesi

Hayatı ile bize örnek olan, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün yaşadığı farklı olaylar da vardır. Kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin en büyük kahramanıdır. Fakat bu ülkeyi bu hale getirirken pek çok zorluklardan geçdi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 1899 yılında, eğitim ve öğretim görmesi için harp okuluna kayıt yaptırdı. Burada öğreneceği müthiş bilgiler ve deneyimler kendisini heyecanlandırıyordu. Harp Okulu'nda Ali Fuat adlı arkadaşı ile tanıştı. Mustafa Kemal bu dönemlerde Osmanlı’nın içinde bulunduğu durumları ve aksaklıkları düşündüğü dönemlerden birisidir.

Mustafa Kemal Atatürk Harp akademisini başarılı bir şekilde bitirir. 1902 yılında bir yüksek harp akademisine derece ile kayıt yaptırıyor. Başarılı ve bilgili olan Mustafa Kemal Atatürk, değişim ve özgürlük isteyen ruhu ile okul hayatını devam ettirmektedir. Mustafa Kemal harp okulu dönemleri, askeri stratejiler bakımından kendini geliştirdiği ve yükselttiği bir dönemdir. Mustafa Kemal Atatürk bir öğretmen edası ile öğrendiği tüm bilgileri dostlarına ve arkadaşlarına aktarıyordu. Mustafa Kemal Atatürk değişim ve gelişim taraftarı bir kişiydi.

Vatan Gazetesi Çıkardı

Mustafa Kemal Atatürk okul döneminde arkadaşları ile birlikte gizli olarak bir gazete çıkarmayı planladı. Bu gazete Vatan Gazetesi olarak tabir edilmekteydi. Mustafa Kemal ve arkadaşları el yazıları ile siyasi içerikli ve siyasi bilgiler içeren bu gazeteyi hazırlıyorlardı. Genellikle gazetenin siyasi yazıları Mustafa Kemal tarafından hazırlanıyordu. Gazetenin içeriğinde Devleti'nin yaşadığı sorunlar, Osmanlı Devleti'ne yapılan baskılar ya da yabancı baskılara yer veriliyordu. Bu gazeteler harp okulunda el altından gizli bir şekilde dağıtılıyordu. Mustafa Kemal Atatürk her türlü bilgiyi içerisinde bulunduruyordu. Her ne kadar el altından dağıtılırsa dağıtılsın bu haber çok da gizli kalmadı. Muhbirler tarafından saraya haber giderek, bu gazetenin dağıtıldığı söylendi. Gazetenin gizli olarak yayınlandığı ve dağıtıldığı o dönemlerde, okulun Müdürü Ali Rıza Paşa Saraya çağırılır.

Mustafa Kemal Yakalanır

Ali Rıza Paşa saraya gittiğinde sert bir tepki ile karşılaşır. Suçluların cezalandırılması ve bu olayın ortadan kaldırılmasını söylerler. Ali Rıza Paşa harp okulunda böyle bir durumun olmadığını söylese de kimseyi ikna edemez. İşte bu sırada Mustafa Kemal ve arkadaşları gazeteyi hazırlarken suçüstü yakalanır. Okuldan atılması gereken Mustafa Kemal ve arkadaşları, Ali Rıza Paşa tarafından affedilir. Ali Rıza Paşa sadece izinlerini iptal eder. 


Mustafa Kemal ve arkadaşları gazete çıkarma işlemine kısa bir süre için ara vermeyi istediler. Fakat hiçbir zaman hedeflerinden ve emellerinden vazgeçmediler. Okuldan atılmamak ve geleceğe daha çok faydalı olmak için gazete çıkartma işlemini okul döneminde bıraktılar. Mustafa Kemal 1905 yılında harp okulunu 5 sırada bitirdi. Mustafa Kemal Atatürk artık Kurmay yüzbaşıydı ve atamasını bekleyen bir askerdi. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları birlikte ev tutarak yaşamaya başladılar. Aralarına ordudan atılmış Fethi adında bir kişiyle aldılar. Fethi aslında sarayın muhbiriydi. Mustafa Kemal ve arkadaşları evlerinde yasak kitaplar ve siyasi kitaplar okuyorlardı. Sarayın muhbiri olan Fethi, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının okuduğu siyasi dergileri ve çıkardığı gazeteleri saraydaki yetkililere bildirdi.

Mustafa Kemal Ve Arkadaşları Hapse Girer

Mustafa Kemal ve arkadaşları, yasaklı gazete çıkarmak suçundan japise giriyor. Fakat bunları kanıtlayacak herhangi bir delil yoktur. Sadece bir muhbirin söyledikleri ile hapse atıldılar. Mustafa Kemal Atatürk rütbesini kaybetme ve ordudan atılma riski ile karşı karşıya kalır. Fakat Ali Rıza Paşa sayesinde sadece sürgün edilir. Mustafa Kemal Atatürk yasaklı kitap okumak ve gazete çıkarmak suçundan hapse atılmıştır. Fakat bu kanıtlanamadığı için bir süre sonra çıkartılır ve sürgün edilir.

Yorumlar