Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Milli direniş ve ruhun yeniden seslendirilmesi, milli feraset düşünce sistemi ve Atatürkçü düşünce sisteminin temel taşlarından biri olmadı yönüyle Nutuk; gençlik nezdinde ulusa seslendirilen mili yemin niteliğindeki söylev program çerçevesi özelliği göstermektedir. Atatürk’ün Cumhuriyet halk partisinin 2. Büyük kongresinde okuduğu Nutukla yeni bir ivme kazanan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Bütünün önemli bir kısmının Vatan bilinci ruhu ve vasiyet özelliği göstermesinden meydana gelmiştir. 


-20 Ekim 1927’de gençliği hedef alarak söylenen; konuşma ve söylev niteliğindeki her coşkulu söz âdeta gençliğin kanına yeni bir can suyu olmuştur. Ataturk gençliğe hitabesinde gençliğe Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti üzerinde durarak adeta gençliğin ülke savunmasındaki rolü ve ödevinin çerçeve planının programlanmasının reçetesini sunmuştur. Atatürk gençlere ödev niteliğinde bazı öğütler vermiştir. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi her 12 si tam ve 2 si eksiltili hitap cümlesi olarak toplam 15 cümleden oluşan milli güruh ve öğüt panaroması şeklinde yazılmış nadide bir arşiv eser niteliği taşımaktadır.

Gençliğe Armağan VeMilli Gelenek Vasiyeti

Geçmişte yaşanılan sıkıntılar, savaş dönemi, kaybedilen toprak, cephane ve şehit sayısı vehim sonuçları ve oranları anlatılarak, kolay kazanılamayan vatanın her bir karış toprağının ülkenin milli istikbali olan gençlere miras bırakılması temel hedef haline gelmiştir. Gençliğe hitabe, ilke savunmadı ve birlik ruhunun yeniden alevlenmesinin yine gençler vasıtası ile kazanılacağı ideolojisi ger fırsatta dile getirilmiştir.

· Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi; her biri vasiyet değerindeki öğüt ve çerçeve uygulama esası, Osmanlı devletinin I. Dünya savaşındaki kayıtları, yenilgisinin çok büyük ve olumsuz sonuçla milli iradeyi bozguna uğrattığı mesajı ve hissi ile adeta savaş yılları daha ilk bölümde hissettirilmiştir. Bu karanlık şartlarda Türk gencini ödev ve sorumluluğunun; Türk İstiklal Ve Cumhuriyetini her fırsatta korumak olduğu düşüncesi ve sorumluluk bilinci her fırsatta gençlere ve tüm milli kültür kuşağına aşılamaya çalışılmıştır. · Mustafa Kemal bir nevi vasiyetname niteliğinde olan bu çerçeve program esasını ve milli şuur yemini bir kez daha dillendirirken; heyecan, coşku ve duygu seli geçişleri ile adeta kendini tutamamış, gözyaşlarını gizleyemeyerek ağlamıştır.
Eğitimin Her Köşesinde Atatürk Hitabet İzi

Mustafa Kemalin gençliğe hitabeyi okurkenki bu duygu seli ve üzüntüsü, gençleri derinden etkilemiş, salon duygu seli ve patlaması ile dolup taşımıştır. Maarif Vekâleti 26 Ekim 1927’de Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okullarda tüm sınırlarda asılmasına karar vererek, bir anlamda Atatürk’ün vasiyetinin akılarda gözlerde ve kalplerden asla silinmemesi için önlem ve şükran niteliğinde milli ve kültürel bir mirasın vefa örneğini göstermiştir.

13 Ocak 1928 tarihinde alınan bir kararla Atatürk’ün Gençliğe hitabesi; sınıflarda, okullarda ders kitaplarında ve önemli eğitim kurumlarında konularak; adeta gençlik birlik olmaya davet edilmiştir. Gençliğe hitabeye, vatan in koruma güvenliği için genç beyin, kan ve ruhundan istifade edilerek, söylev niteliğindeki esere, vasiyetname ve kültür mozolesi nutuk niteliği kazandırılmıştır.

Yorumlar