Atatürk’ün Dalı Kesilmesin Diye Köşkü Taşıtması

Atatürk yıllardan beri savunduğu idealler, kültürel kimlik savaşı davası ve milli ve bağımsızlık ruhu ile çağ acayip kapayan düşünceleri, peşinden daha pek çok ideoloji ve akimi da beraberinde sürükleyen görüşü ile adeta örnek bir devlet adamı profili çizmiştir. 


-Atatürk hümanist olmanın yanında, vizyoner ve karizmatik model olarak varlığını tüm dünyaya tanıtmış ve duyurmuş ender liderlerdendir. Atatürk’ün dalı kesilmesin diye köşkü taşıtması doğa sevgisinin yanında; Atatürk askeri başarıları olduğu kadar siyasi başarılarının da çok fazla ve zengin bir milli kültür bilinci oluşturduğu, aldığı ödül ve nişanelerle kanıtlanmış bir gerçekliktedir.

-Bütün bu başarılı CV geçmişi; aynı zamanda çevreye, agaclara, çocuklara, kadınlara, yaşlılara, harap ve bitap düşmüş bütün canlılara duyduğu hümanist ruh ve insancıl gelenekle tutanaklara kaydedilmiştir.
Devlet Adamlığı Doğa Bilinci Ve Hayat Sevgisi Niteliği

Atatürk’ün kişisel ve devlet adamlığı, askeri kimliği vasfı, tutanaklarda ayrı-ayrı geçmiş; her biri ayrı bir şekilde kaydedilerek, tarih bilimi profesörsü ve araştırmacılar hepsini tek tek inceleme fırsatı yakalamaktadır. Atatürk dalı kesinesin diye köşkü taşıtması da bu gerçeklerden bir tanesidir. Atatürk’ün dalı kesilmesin diye köşkü taşıtması, çevreye olan dutarliligi6, köşkünün taşıtması fikri ve kararının ivedilikle yerine getirilmedi araştırmalara konu olan diğer çevre dostu olarak önemli görülen teknik uygulamalardan.

· Ulu önder Atatürk ‘ün bir dalı kesilmesin diye yapım aşamasında olan köşkü tren raylarından kaydırdığı arşiv kayıtlarından çıkan, onun doğaya ve canlıya ilan düşkünlüğünü, saygısını ve canlı duygusunu gözler önüne sermektedir. Atatürk bir Çınar ağacının dalına zarar vermemek adına “Dal kesilmeyecek, köşk yürüyecek “,emrinin verildiği ve adının bu sloganla yürüyen köşk olarak kaldığı köşkün ayrıca, kayıtlardan alınan bir kanıt niteliğindeki anekdot olması bilinmesi gereken önemli bir değerdir.
UNESCO Kültürel Miras Olmaya Aday Çalışmaları

Yapılan araştırmalar, haberlere konu olan essiz güzellikteki dış görünümü ve doğa dostu kimliğinin en bilindik kaynağı; bu köşkün UNESCO dünya miras listesine alınmaya çalışılması, köşkün ve çınar ağacının toplum ve bilim üzerinde bıraktığı derin canlı etkisi ve kültürel miras bilincine yaptığı katkıdır. Atatürk “Bir gün gelecek bu dünyada bir ağaç dalı bile değerli olacak “düşüncesi; Atatürk’ün daha çevre bilinci yokken çevre mühendisliği dersi ve mesleği dahi henüz okutulmuyorken ki derin duyarlılık ve çevre bilinci hassasiyetin ne kadar ileri düzeyde olduğunu göstermektedir. 

 
Atatürk’ün İleri görüşlülüğü, canlı sevgisi ve çevre duyarlılığı bilincini yaşatan bir düşünce sistemine sahip olduğunu ayrıca toplumca gözler önüne sermektedir. Atatürk her bir karesi cennet vatanın; insandan doğaya, ağaçtan kuşa her canlıya gösterdiği derin sevgi ve tabiat duygusu modeli ile adeta çağlar boyunca bütün güzel ve başarılı niteliği kendi üzerinde nakşetmiş bir devlet adamı, fikir kişisi olarak akil insan portesi çizmiştir.
Tarihi Önemi Ve Derin Tabiat Duyarlılığı

UNESCO dünya kültür listesinde yürüyen köşkün (80 metrekarelik ev )olarak yer almadı düşüncesi tüm bilim adamları ve çevre mühendisi uzman ve teknik kadrosunu harekete geçirmiştir. Atatürk’ün dalı kesilmesin diye köşkü taşıtması; idea fikri ve çevre duyarlılığı yazılı ve görsel medyada geniş kitlelerin huzuruna sunularak; hızlı ve güncel bir haber akışı bilgisi ile bütün medyayı yerel ve uluslararası ölçekte faaliyete geçirmiştir. Bu yolla yetkililer Atatürk ‘ün köşkü bünyesinde; doğayı ve insan sevgisini önemle tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulmuştur.

Yorumlar