Atatürkçülük Geleneği Milli Bilinci

Atatürkçülük; Sekülerizm ve Türk milliyetçiliğine dayanan türlü milli bağımsızlık ve millet egemenliğe dayanan inkılâp ruhu bilincini yeniden yapılandırılan çok büyük ve derin bir güce sahiptir. Kurtuluş savaşı ve milli mücadele döneminde tohumlarının atıldığı Atatürkçülük; çağların en büyük ışığı ve meşalesi olarak tüm dünyayı kuşatan bir ideadır. İlke ve inkılâplar ışığında yönünü ve vizyonunu belirlerken en büyük coşkusu ve temel dayanağı milli bağımsızlık bilinci ve öngörüsüdür. Atatürkçülük belirli bir sınıfa ve zümreye ithaf edilmemiştir. 


Atatürkçülük merkezde insan olan, milli irade ve milli birlik ruh ile kazanılmış bir toplumun temel taşıdır. Atatürkçülüğün akıl ve bilimle yoğrulması, emperyalizme ve sömürgeye karşı dimdik ayakta kalmayı emretmesi temel prensip yasasıdır. Atatürkçülük vizyonu ve başarılı hayat felsefesi ile kültürel birlik ve ortak vicdan duygusunu kendine ilke edinmiştir. Atatürkçülük tarihin derinliklerinden, kültüründen, milliyetçilik esasından, kendi mili varlığından beslenmiştir. Milli üretimin esas alındığı Devletçilik yasal çerçevesinden beslenerek; ülkenin milli ve öz doğal varlıklardan beslenmesini öngörmektedir.
Genel Felsefesi Milli Şuur Yöntemi

Vatan, bayrak, milli mars ve milli bilinç ile her karışı kanla sulanmış vatanın her bir karesi en mukaddes varlık ve hazine olarak görürken, aziz şehitlerin ve mücadele ruhunun asla unutulmamamsını temel görüş felsefesi ilan etmiştir. Atatürkçülük; bu uğurda canını feda edecek nice yurttaşın milli şuur ve güruhla mili bir bilinç olbsturmad8ni öngörmektedir. Atatürkçülük temel yasası Kemalizmle eşdeğer görülmektedir.

-Bu terim,1930’da Kemalizm terimi ile kullanılmaya başlanmıştır.1934’te AB-Türkiye Cumhuriyeti İçişleri bakanlığı, Türk kültür birliğini, ideolojisini, vatan ideoloji çizgi ve çerçevesini ve daha pek çok milli şuur niteliklerini kamuoyuna göstermek için Kemalist Türkiye dergisini yayınlamaya başlamıştır. Atatürk’ün kurduğu bu düşünce sistemi ve ideolojisi Cumhuriyet Halk Partisi 9 Mayıs 1935te ve V. Kurultayda kabul edilmiştir. Bu tarih ve gün tarih sayfalarına 1935 yılında ‘’Kemalizm’’ olarak parti plan ve yönergesi olarak faaliyet geleneğinin genel çerçevesini çizmiştir. -1963 yılında program sisteminin ve koordinatörlerinin özlemle hazırlandığı 10. Kurultaya kadar Kemalizm devam etmiş sonrasında bu terim kaldırılarak yerine ‘’ Atatürk yolu’’ kavramı getirilmiştir. Bu terim daha yeni ve güncel hali ile Atatürkçülük dusynce6 sistemi ve uygulama plan çerçevesi dâhilinde, önem ve dikkatle korunmaya devam etmektedir.
Çerçevesi Ve Yöntemsel Alanları

Atatürkçülük; tarihin derinliklerinde kültür birliği, etnik çeşitlilik, halkçılık ideolojisi ile sınıf ve zümre yapılmaksızın son derece birleştirici bir rol oynamaktadır Atatürkçülük sisteminde ekonominin ram bağımsız, mili iradenin sömürgeden uzak ve her karış toprağın güvenlikli bölge koridoru şeklinde korunması ve güvence ve altına alınması Yurtta sulh cihanda sulh! Sloganı; çerçeve Atatürkçülük geleneği Terminolojisinin bir gereği olarak asırlardır yerini ve kaliteli devlet bilinci politikasının gerçek bir kanıtı olarak görülmüştür.

Atatürkçülük düşünce planı, sınırları belirlenmiş, temel çerçevesi milli kimlik ve kardeşlik bilinci ile temellendirilmiş bağımsızlık ve milli şuur bilinci ile yeniden yapılandırılan ilke İnkılâp ve paket ekonomi uygulamaları ile daha da ivme kazanmıştır. Siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, ekonomik, din, dil, ırk birliği içinde ve temel çerçeve plan dâhilinde giderek tarih bilincinin yaşatılmasında ve uygulanmasında program uygulama olarak topluma kazandırılmaya devam etmektedir. İdeolojik değerlendirmeler ve insanı onur ve ahlakının güvence altına alındığı, Atatürkçü düşüncü sistemi yıllardır profesyonel bilinci ve devlet geleneği ile başarılı bir devlet geleneği haline gelmiştir.

Yorumlar