Atatürk’ün Kitaplarından Nutuk Çerçevesi Ve Milli Diriliş

1919-1927 yıllarını kapsayan Ankara’da toplanan bilinci kurultayda 36,5 saat süren ve tam 6 günde okunan Nutuk, Atatürk’ün kendi kaleminden çıkmıştır. Cumhuriyet ahali partisi tarafından Atatürk’ün bizzat tarihi bir hitabet özelliği ile yıllardır güncelliğini koruyan söylev niteliği deki tarih bilinci ve kültürel sahnenin bir şerit gibi yeniden gözden geçirilmesini kapsamaktadır. Atatürk’ün kitaplarından Nutuk; savaşların, kişilerin, olayların ve siyasî tarih akışının yeniden canlandırılması şeklinde cereyan etmektedir. 


· Atatürk’ün kitaplarından Nutuk bir devrin yıkım sürecinden şahlanışına, yeniden diriliş hikâyesine ve aldığı önlem niteliğindeki karar ve politikaların haklılığına ve genel seyrine olağanüstü bir nitelikte ışık tutan bir kaynaktır. Nutuk bir anlamda dışarıdan bakılan bir göz olarak ayna görevi görmüştür. Kültürel bozulmalar, savaşların tehlikeli, soğuk ve riskli süreçleri, barış antlaşmaları, toprak bilinci ve toprak kaybediliş hikâyeleri her biri Nutkun bir konusu olarak söylev niteliğini taşımaktadır.

· Nutuk içerik olarak, ulusların adeta tarih sahnesindeki fotoğraf kronolojisi realist bir bakış açısı ile çekilmektedir. İstiklal savaşı, Türkiye Cumhuriyeti ve savaşların anlatıldığı nutuk; siyasi idrak noktalarımızı, milli direniş ve bağımsızlık ideamızı güçlendirmiştir.
Kültür Faaliyet Alanı Ve Milli Birlik Felsefesi

Atatürk’ün kitaplarından Nutuk, yeniden gerçekleri gün yüzüne çıkması ile bütün tarihi süreci ayna gibi görmemize kaynaklık eden, arşiv niteliği taşıyan milli ve kültürel kronoloji tarih sürecinin yeniden gözden geçirilmesi adeta güncelleme plan ve içerik çalışması olarak hizmet vermektedir. Nutuk konu içtihadı ve gerçekleri bir bir gözler önüne sermesi bakımdan sadece geçmişin hatalarını, yanlış politika sürecini, savaş dönemi yıkım yıllarını, bir devrin hikâyesi olarak anlatıldığı sığ bir bilgi deposu hazinesi değildir.

- Aynı zamanda geleceğe ışık tutan yönü ile tarihi kararların, devlet ve toplumların anlaşmazlığı, savaş görüntüleri, isyan ve hareketliliği ve barış antlaşmalarını da göstererek adeta pusula haritası görevi görmüştür. Nutuk çözüm arayışı ve birleştirici yönü ile önceden tüm bu olumsuzluklara önlem alınması noktasında son derece kılavuz niteliğinde olan bir arşiv çalışması olarak işlev kazanmaktadır. Nutuk milli irade ile başlayan, milli birlik milli galibiyet ve tam bağımsızlık anlayışı ile küllerinden yeniden doğan, cihan hâkimiyeti bir topĺumun m imparatorluk sürecine geçmesi ve teşkilatlandırılmasının genel bir milli çerçeve görüntüsüdür.

-Atatürk’ün kitaplarından Nutuk çerçevesinde Atatürk; yetki ve uzmanlık bilinci ile tarihin yeniden şekillenmesine ve yapılandırılmasında eşsiz bir duyarlılık ve ileri görüşlülük, idealistlik örneği göstermiştir. Atatürk Nutuk’ta Milli bağımsızlığın varlığını ve Türk ulusunun gerçek kimliğini parlayan bir meşale gibi yerel ve uluslar arası ölçekte tüm dünyaya göstererek; Türklerin nasıl bir uygarlık olduğunu herkese kanıtlamıştır.
Genel Bakış /Eserin Önemi

Atatürk’ün kitaplarından olan Nutuk; büyük TBMM’nin kuruluşundan Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreçte başarılı bir hikâyenin ana söylev mercii planı olarak tarihi yorumlamıştır. Atatürk, yeniden milli bilinç ve ruh taşımasında adeta gençlerin kanlarını harekete geçiren bir anekdotlar silsilesi ve zinciri olarak Nutuk seslenişini yüksek ses ve adrenalin coşkusu ile hazırlayıp okumuştur. · Atatürk’ün kitaplarından Nutuk bir devrin çağ açıp kapatan bir resmi olarak yeniden ulusak bir dinamik olan, milli kültür ve dinamizm ekolü bilinci ile tarih biliminin en canlı tanığı olarak varlığını kanıtlamıştır. Nutuk; Türk milletinin adeta kendi tarihine bakıp yorumlaması noktasında tarihin en canlı tanığı olup, Türklerin kendi kimliğini tanıması noktasında parola niteliği taşıyan adeta yön bulma mekanizması olara işlev kazanmıştır.

· 1934 yılında 3 cilt olarak yeniden basılan Nutuk; Milli eğitim bakanlığının en ulvî görevlerinden birisi olmuştur.

Atatürk Dil Ve tarih Yüksek Kurumu gereğince Atatürk Araştırma Merkezinde yeniden basılarak gençlere, akademisyenlere ve milli bilinç merakı ve şuuru taşıyan herkesin önemle hizmetine sunulmuştur.

Yorumlar