Atatürk’ ün Kadına Verdiği Değer

Mustafa Kemal Atatürk’ün kadına verdiği değer için öncelikle Türk kadına seslenişi; kahraman Türk kadını! Olmuştur. Atatürk kadının toplumdaki yerini Herhangi bir yer olarak belirlenmemiş dünya üzerinde görülen her şeyim kadının eseri olduğunu dile getirmiştir. Medeniyetler içinde her zaman kadının yerini koruyan ve takdir edilmesi gerektiğini düşünen lider, kadın haklarının Batılılaşmanın ya da çağdaşlaşmanın önemli bir konusunu olarak algılamıştır. Türk kadına verdiği haklar İle Türk kadını her zaman için güvenmiş ve toplumda hak ettiği yere gelmesi için öncü imzasını atmıştır. Daha önce hiçbir ülkenin hiçbir liderinin kadın hakları için bu denli duyarlı olmaması ve böylesine sahip çıkıp savaşmaması Türkiye cumhuriyeti kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün kadına verdiği değerin ne kadar fazla olduğunu gözler önüne sermektedir. 


Toplumsal hayatın vazgeçilmez ve en önemli aktör olan kadınların tarih boyunca bir çok yerde görünür olması özünde aslında kadının önem verilmesi gereken temel bir zihniyet olma noktasına göstermektedir. Kadının yerlerde sürünmeye değil omuzlar yükselmeyi layık olduğunu düşünen bir liderin kadınlar için eşitlik felsefesini sunması kadına yönelik algıyı, tutumları, sözleri, davranışları, toplumdaki rolünü değiştirmiştir.
Çağdaşlaşmada Kadının Önemi

Asıl batılılaşma ve de çağdaşlaşmada kadın haklarını bir unsur olarak görmüş, geçmişten günümüze kadar Türk’lerin geçirmiş olduğu tüm savaşlar da kadınların etkin rol oynamasını ön görürken Türk kadınının yerini ve doğasını toplumdaki yüksek mevkilerden biri olarak tanımlamıştır. Savaşçı bir ruha sahip olan Türk kadınının at binerek, kılıç kuşanarak, ok atarak Ve her seferinde erkeğin yanında duran bir profili olmuştur. Evlilik kurumunu da monogami esasî alınmıştır.
Osmanlı ve Atatürk Dönemi Kadın İçin Yapılan Reformlar

Osmanlı döneminde kız ve erkek sıbyan okulları ayrı ayrı yapılmıştır Tanzimat’ la birlikte Abdülmecid tarafından kızlarında eğitim gördüğü sıbyan mektepleri reforma edilmiştir. Atatürk’ ün kadınına verilen değer Atatürk’ün ifadesi olarak dünyada bulunan hiçbir milletin kadını, Anadolu kadınından çok daha fazla çalışmış milletimi kurtuluşa ve de zafere götürmüş Anadolu kadını gibi emek harcadım diyemez. Belki erkeklerin memleketi işgal edenlere karşı Süngüsü ile düşmanın Süngülerini göğüs gelmiş düşman karşına hazır bulunmuş olabilir. Fakat erkeklerin teşkil etmiş olduğu ordunun hayat kaynaklarını Türk kadını işlemiştir… 


Çift sürmüş, tarlayı ekmiş, ormandan odun kesmiş, kereste getirmiş, aile ocaklarının dumanını tüttürmüş, bütün bunlarla beraber sırtı ile kağnısıyla, kucağında yavrusu ile yaz, kış, çamur, sıcak demeyip cephe yolunu tutarak harp malzemelerini taşımış o yüce, fedakar, ilahi, Anadolu kadınları olmuştur. Bundan dolayı hepimiz bu büyük ruhlu ve duygulu kadınları şükran ve minnetle sonsuza kadar aziz ve de kutsal bilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Cumhuriyet kadınının kökleşmesi için kadın imajında devrimler yapmış olan Mustafa Kemal Atatürk; Kadının eşit bir yurttaş sayılmasını, kadına seçme ve seçilme hakkını verilmesini İle hukuki ve Siyasal anlamda da Atatürk’ ün kadına verdiği değerkadının toplumdaki yerinin bilinçli olarak önemsenmesi gerektiğini kanunlar üzerindede sağlamıştır.


· Öğretimde kız ile erkek birlikte eğitim görülmesi,

· Kız Enstütülerinin açılması gerektiği,

· Seçme ve seçilme hakkının kadına da verildiği,

· Kanunlar üzerinde kadınların da eşit yurttaş olması gibi Çağdaş Türk kadını imajı her anlamda sana kalmış kadına özgü yönler esas alınmıştır.

Yorumlar