Atatürk Ve Küçük Ülkü

Atatürk devlet adamlığı, askeri teşkilat bilinci ideası, hayvan severliği ve daha pek çok uyanış hareketinin öncüsü olmasının yanın da çocuk sevgisi yoğun olan bir kişilikti. Çocuk sevgisi ve manevi kızı olarak tarih boyunca simge haline gelen küçük Ülkü, 6 yaşına kadar Çankaya’da Atatürk’ün yanında yaşamış; Atatürk yaşamını yitirinceye kadar ona yurt gezilerinde eşlik etmiş çocuk sevgisini en iyi anlatan tarihi bir figür olarak güncelliğini korumaktadır. 


-Aralarındaki bu duygusal bağ; bir manevi baba kız örneği, insan sevgisi modeli olarak kaşımıza çıkmaktadır. Atatürk ve Küçük Ülkü terminolojisi genel olarak Zübeyde hanımın evlatlık kızı Vasfiye Hanım ve Fransızca öğretmeni ve gar şefi Tahsin Çukurluoğlu’nın kızı olması; bu bağın korunuyor olması başlı başına aralarındaki dia loğun en büyük kazancı ve çocuk sevgisi duyarlılığıdır. Selanikli Vasfiye Hanım Zübeyde Hanım’ın ölümünden kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün kız kardeşine gönderilmiş ve onun yanında hayatını bir süre idame ettirmiştir.

-Atatürk kısa bir süre sonra Vasfiye Hanım’ı gar şefi Tahsin Çukurluoğlu’yla evlendirmiştir. İsim babalığını da üstlenen Atatürk; Ülkü daha doğmadan ister kız ister erkek olsun adı Ülkü olsun diyerek; Ülkü daha 9 aylıkken yanına aldırmış, ÇankayaKöşü’nde yaşamasına olanak sağlamıştır. Biraz büyüdüğünde ise onu yurt gezilerine götürerek aslında bir babadan öte ve yanında ve destekçisi olarak sıcak ve hümanist tavırlarıyla çocuk sevgisi simgesi haline getirmiştir.
Atatürk’le Anıları Genel Çerçevesi

-Çağladan beri kullanılmaya devam eden ve merklıları tarafından gezi alfabe fotoğraf sergi ve planından takip edilen Küçük Ülkü’nün Atatürk’le çekilmiş pek çok fotoğrafı bulunmaktadır. Atatürk’ün Ülkü’ye alfabe öğretirken çok sayıda kare ve anı niteliğindeki arşiv çalışması olan İhap Hulusi tarafından yapılmış resimleri hala güncelliğini koruyarak günümüzde mevcuttur. Manevi babası öldüğünde Ülkü henüz 6 yaşındaydı. Atatürk ve Küçük Ülkü olarak ele alınan Atatürk; tarih sayesinde adını dünyaya ve dört bir kıtaya duyurmuş bir liderin askeri, siyasi ekonomik, tarihi ve daha pek çok kategoride başarısı mevcuttur. -Ayrıca Atatürk’ün ileri görüşlülüğü, dehası ve akıl bilimleri esası terminolojisi ile yerel ve uluslar arası çapta çok fazla genmiş katlıları olmuştur. Bu duygu iklimi; bir liderin aynı zamanda sosyal ve aile yaşamında paylaştığı çocuk sevgisinin en güzel örneklerinden biri olmuştur. Atatürk ve Küçük Ülkü anı belgeseli olarak değerlendirilirse, Küçük Ülkü hayatının en güzel yıllarını ve geleceğinin de en büyük kariyer gelişimi şansı olduğu için Mustafa Kemal’e her zaman minnettar kalmıştır. Atatürk sevgisi ve çağlara yön veren karizmatik bir lider oluşu onu her bakımdan tarih sahnesinde başarıları ile anılan bir devle adamı olarak hatırlamamıza vesile olacaktır.

Çocuk sevgisi, hayvan sevgisi ve güvenli ve destek veren manevi baba figürü ile Atatürk bunun en büyük örneğidir. Tüm dünyaya emsal gösterilecek bir vasıfla doğa, hayvan ve insan sevgisi her zaman bir lideri lider yapan en büyük karakteristik özellik olarak kalacaktır.

Yorumlar