Atatürk Ve Afet İnan

Afet İnan 30 Ekim 1908 doğumlu olup; Babası İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Mektebinden mezun olarak, Kuvayi milliye ye katılan bir orman memuru olan İsmail Hakkı beydir. Annesi Doyran Müderrisi Emrullah efendinin torunu olan Şehzane Hanımdır. Annesini veremden kaybetmesi bir taraftan eğitim hayatına devam etmesi; Afet İnan’ın idealleri uğruna ne kadar özverili bir Cumhuriyet Kadını olduğunu daha ilk yıllardan ilkokul sıralarından göstermiştir. 


· Babasının tayini ile birlikte babasının ikinci eşinden doğan kız kardeşi ve ailesi ile Ankara’nın ilçesi Karaoğlan Biga’ya taşınarak burada öğrenim görmüştür. İlkokul diplomasını bauda alan Afet İnan 1921 ‘de Alanya ‘ya taşınmıştır.1921 ‘de Elmalı ‘da öğretmenlik ehliyetnamesinin alarak, öğretmen olarak Elamlı Kız Okuluna Baş Öğretmen olarak atanmıştır.1925 bursa Kız Öğretmen okulundan mezun olan Afet İnanın Doyranlı olması Mustafa Kemal’in ilgisini çekmiş ailesi ile tanışma fırsatı yakalamıştır.

· Çok geçmeden Afet İnan Anakara’ya öğretmen olarak atanıştır. Atatürk ve Afet İnan tanışma ve eğitim süreci için Atatürk’ün sağaldığı imkân ve olanaklar çerçevesinde Afet İnan; Bakanlığın aldığı bir kararla; Lozan’da ‘Rochoment’ adında yabancı ülkelerden gelen ve öğrenim gören öğrencilerin bulunduğu yabancı bir okulda derslere başlamıştır. 

Atatürk’ün Tarihi Öğrenim Bilinci Katkıları Ve Süreç Aşamaları

Atatürk’ün de katkıları ile İsviçre’ye Fransızca öğrenmeye giden Afet İnan; sonrasında yurda döndüğünde Fransız Kız Lisesine yatılı olarak girdi. Türklere yapılan onur kırıcı söz ve eylemlerin olması onu derinden etkiledi. Türklerin dünya medeniyetlerin içinde asil duruşu ve soyluluğu, başarısı ve uygarlığının ne kadar gelişmiş ve herkes tarafından takdir edilecek boyutta örnek alınası gereken bir ulus olduğunu göstermek için çeşitli faaliyete yazı yazma serüvenine katıldı.

-1929-30 yılarında Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde tarih ve yurt bilgisi derslerini derin hassasiyet, vatan sevgisi duygusu ve başarısı ile uzmanlık niteliği gösteren bir ders içeriği hazırlayıp sundu. Atatürk ve Afet İnan; Türk Ocakları Yasasının 2. Ve 3. Maddelerini açıklaması, Türk ocaklarının muhteviyatı ve işlevi, Türk Kadının seçme ve seçilme hakkı yasal çerçevesi ve nitelikleri hakkında çok sayıda hizmete katıldı. 


-Medeni Bilgilerin tamamlanmasındaki rolü ve işlevi ile Atatürk’e yardım ve desteğini esirgemeyen Afet İnan yaptığı çeviri ve Profesörlük mesleği teknik uzmanlık gerektiren bilgisi ile tüm bilim ve kültür dünyası önünde başarıları ile göz doldurdu. Afet İnan, her konuda birikimlerini ülkeye kazandırarak; Atatürk’ün bizzat içinde bulunduğu çalışmalardan sağladığı katkı ve dimağı ölçüsünde başarılı bir Cumhuriyet kadının olarak Tarih sahnesinde yerini almayı bildi.

Afet İnan; ender zengin birikim ve kültür elçisi olan bir okuryazar olarak iz bırakanlar listesinde yer almayı başardı.
Muzaffer Aydın Kadın Afet İnan

Atatürk ve Afet İnan olarak tarihe nam salmış bir bilim akil insanları olarak düşünülürse; Afet İnan; Türk gencinin tarihteki yeri, muzaffer başarısı, azmi, vatanseverliği ve engel ve sınırları tanımayan bağımsızlık anlayışını temel ideoloji haline getirdi.

-Bütün bu nitelikleri çok yoğun bir şekilde dile getiren Nutuk’u okuyarak mili temelleri olan bir milletin, kültürel mozaiğin ne kadar değerli ve muazzam bir yapı taşı olduğunu tüm dünyaya gövermeyi bildi. Afet İnan; daha pek çok çalışma ve eğitim hayatı kültür sistem modeli çalışması ile başarısı sayılmayacak kadar çok hizmet vererek; çok sayıda Milli şuurla hazırlanan faaliyetin bizzat elçiliğini yaptı.

Yorumlar